Olika sorters värdepapper

Ett värdepapper är en "fordran" eller en "andelsrätt" som det går att handla/omsätta på en marknad. Det finns olika typer av värdepapper exempelvis aktier, obligationer, derivat (t.ex. optioner och terminer) och strukturerade produkter. Avsikten med en investering i värdepapper är att få avkastning på pengarna man investerar. Men handel med värdepapper innebär också risker. Du kan riskera att förlora större eller mindre delar av det kapital du investerar.
Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå