Olika sorters värdepapper

Det finns olika typer av värdepapper exempelvis aktier, obligationer, derivat (som optioner och terminer) och strukturerade produkter. Avsikten med att investera i värdepapper är att du ska få avkastning på pengarna du investerar. Men handel med värdepapper innebär också risker. Du kan förlora större eller mindre delar av det kapital du investerar.

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå