Om värdepapper

Värdepapper är ett samlingsbegrepp för aktier, fondandelar, obligationer, optioner med mera. Ett värdepapper kan beskrivas som en ägarandel i ett företag eller en fordran, som du kan handla med.

I samband med investeringar i värdepapper finns det ofta risker. Du kan riskera att förlora större eller mindre delar av det kapital du investerar.

För att minska din risk kan du sprida dina investeringar. Om du till exempel investerar i aktier kan du välja företag verksamma i olika branscher. Denna riskspridning kan du också uppnå genom att spara i breda aktiefonder.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Bank- och finansbyrå