Pensionsguiden

JämförPris på individuella tjänstepensioner

Jag är och vill gå i pension vid års ålder Jag vill att min pension ska utbetalas Jag har via min arbetsgivare en tjänstepension med ett sparat kapital på kr Min insättning är kr/månad Du har inte angett en giltig ålder
Minsta tillåtna ålder är 16 och högsta tillåtna ålder är 70
Du har inte angett ett giltigt kapital
Du har inte angett ett giltigt värde för månatlig insättning
Du har inte angett ett giltigt värde för engångsinsättning
Du har angett en för låg pensionsålder för denna typ av sparande
Din ålder kan inte vara högre än din pensionsålder

Lägg till min försäkring

Om du har en försäkring som inte finns med i tabellen kan du lägga till den här. Fyll i avgifterna här så visas ett JämförPris även på denna försäkring. Även om din försäkring visas i tabellen kan avgifterna vara annorlunda om du haft försäkringen ett tag. Du hittar avgifterna för din försäkring på ditt årsbesked eller hos ditt försäkringsbolag.

Fast årlig avgift: kr Rörlig årlig avgift på kapitalet: % Årlig kapitalförvaltningskostnad: % Årlig garantiavgift: % Fast premie-/insättningsavgift per insättning: kr Rörlig premie-/insättningsavgift per insättning: % Fast flyttavgift: kr Rörlig flyttavgift: %
 • Filtrera
 • Visa

Sparande i privat pensionsförsäkring

Valbara sparalternativ
JämförPris i kronor
Flyttkostnad
Avkastningsbehov
Historisk avkastning

Från och med nu och fram till pensionen förväntas ditt kapital bli 0 kr i din tjänstepension, före avdrag för avgifter och kostnader.

Så har vi räknat

 

Det här påverkar JämförPriset:

 • Både JämförPriset och det beräknade kapitalet påverkas av storleken på det sparade kapital och insättning som du anger.
 • Kostnaderna och den förlorade avkastningen i sparandet börjar räknas från och med den ålder du anger.
 • JämförPriset påverkas av vilken pensionsålder och utbetalningstid du väljer.
 • Vi har antagit att du sparar i en ålderspension med återbetalningsskydd.
 • I beräkningarna antar vi att utbetalningstiden "Livet ut" motsvarar 20 år.
 • Flyttkostnaden ingår inte i vårt Jämförpris.

Beräkningsförutsättningar:

Vi följer den prognosstandard som Pensionsmyndigheten tagit fram som både staten och försäkringsbranschen använder. Det innebär följande:

 • Avkastningen är (före avdrag för avgifter och skatt) 2,1% utöver inflation för för traditionell, fond- och depåförsäkring.
 • Avkastningsskatten baseras på prognosstandardens antaganden och gällande skatteregler för pensionsförsäkringar vilket leder till att avkastningsskatten antas till 0,6%.

Standardportföljen i våra beräkningar består av fyra fonder med lika stor andel (25%). Vi har valt respektive försäkringsbolags billigaste fond inom följande kategorier:

 • Global aktiefond
 • Sverigefond
 • Blandfond/Generationsfond
 • Räntefond (korträntefond)

Följande avgifter och kostnader ingår i beräkningen:

 • fast årlig avgift i kr
 • avgift i kr eller % per inbetald premie
 • avgift i % av försäkringskapitalet
 • kapitalförvaltningskostnad i % av försäkringskapitalet
 • årlig avgift i % av fondandelarnas värde i standardportföljen
 • garantiavgift i % av försäkringskapitalet
 • uttagsavgift i kr eller % på utbetalt belopp
 • finns min-/maxavgift tillämpas det i beräkningen
Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå