Flyktingar från Ukraina – Hur fungerar det med bank och försäkring?

Hjälper du någon som kommit hit som flykting från Ukraina? Vi har sammanställt svaren på några av de frågor som är aktuella på bank- och försäkringsområdet. Sidan uppdateras löpande.

Försäkringsbolag, banker och Konsumenternas börjar få frågor från svenskar som hjälper flyktingar från Ukraina. Vi har samlat aktuella frågor och svar som gäller bank och försäkring. I övrigt hänvisar vi till Migrationsverket i första hand.

Kort sammanfattning

  • EU:s massflyktsdirektiv gäller. Det åsidosätter att besökare från EU normalt måste ha visum och en s k besöksförsäkring för att få resa in i Sverige. Massflyktsdirektivet innebär tillfälligt uppehållstillstånd i Sverige t o m den 4 mars 2023 för de flesta som ansöker. Ansökan måste göras hos Migrationsverket, senast innan 90 dagar har passerat. 
  • De flesta försäkringsbolag låter flyktingar från Ukraina ingå i hushållets hemförsäkring utan extra kostnad. Särskilda regler kan gälla om du låter flyktingrna bo i ditt fritids- eller attefallshus. Kontrollera med ditt försäkringsbolag.
  • Alla konsumenter som har laglig rätt att vistas inom EES omfattas av rätten till ett ”betalkonto med grundläggande funktioner” i svenska banker, enligt betaltjänstlagen.
  • Att skicka pengar till Ukraina, eller ta ut kontanter med kort från ukrainska banker, kan gå. Likaså att ta emot pengar från Ukraina men det bedömer bankerna från fall till fall.

Ukrainaflyktingar – Försäkringsfrågor

Det här är några av de vanligaste frågorna på försäkringsområdet när det gäller situationen för flyktingar från Ukraina. 

Frågorna och svaren uppdateras vid behov. Informationen som står är aktuell. 

Ukrainaflyktingar – inresa och försäkring

Normalt behöver personer utanför EU ett visum och en s k besöksförsäkring för att få resa in i Sverige.

Vad är massflyktsdirektivet och hur kan det hjälpa mig att få vistas i Sverige?
Hur ansöker jag om skydd enligt massflyktsdirektivet?
Om jag befinner mig i utlandet kan jag i förväg få besked om jag får stanna?
Jag har en familjemedlem i Ukraina, hur kan jag hjälpa den personen att ta sig till Sverige?
Hur lång tid får jag uppehållstillstånd för?
När kan jag få uppehållstillstånd med tillfälligt skydd i Sverige enligt EU:s massflyktsdirektiv?

Flyktingar och hemförsäkringar

Många svenskar tar emot flyktingar från Ukraina i sina hem. De flesta försäkringsbolag gör det möjligt för värdfamiljer att utan extra kostnad medförsäkra flyktingar så att de ingår i hushållets hemförsäkring.

Ingår mina inneboende flyktingar från Ukraina i hemförsäkringen?
Kommer jag att få betala mer för hemförsäkringen när den också innefattar flyktingar från Ukraina?
Är det skillnad om flyktingarna från Ukraina bor i mitt fritidshus eller i mitt attefallshus på tomten?
Gäller försäkringsbolagens erbjudanden alla flyktingar eller just flyktingar från Ukraina?
Varför är det så viktigt att även flyktingar så snart som möjligt omfattas av en hemförsäkring?