Råkat ut för kortbedrägeri eller andra obehöriga transaktioner

Om någon tar pengar från ditt konto utan ditt medgivande, är huvudregeln att du inte ska behöva stå för något belopp själv. Men det finns vissa situationer där du riskerar att själv bli betalningsskyldig.

Även om du blivit bestulen eller utsatt för bedrägeri kan du själv få stå för obehöriga uttag som skett från ditt konto. Till exempel om du inte skyddat din kortkod eller lämnat ditt kort obevakat. Eller om du blivit utsatt för ett telefonbedrägeri och lurats att släppa in någon obehörig i din internetbank. Då anses du ha varit grovt oaktsam eller särskilt klandervärd. 

Att tänka på

  • Kontakta banken och spärra kortet eller betalningsinstrumentet så snabbt som möjligt.
  • Reklamera till banken inom två månader.
  • Du ska göra det antagligt att uttagen varit obehöriga.
  • Banken ska bevisa att du varit grovt oaktsam eller särskilt klandervärd.

Spoofing och phishing - telefonbedrägerier och nätfiske

Det är väl känt att det finns bedragare som på olika sätt vill komma åt dina konton, kortuppgifter och koder. 

Telefonbedrägerier är numera tyvärr vanligt förekommande. Skickliga bedragare ringer på telefon och låtsas vara från banken eller från ett företag eller myndighet och försöker förmå dig att logga in på din internetbank. Väl inne länsar bedragaren dina konton och swishar iväg pengarna. Ibland använder bedragaren bankens riktiga nummer så att telefonsamtalen ser ut att komma från banken. Fenomenet kallas spoofing.

Ett annat sätt som bedragare använder sig av är nätfiske eller lösenordsfiske som ofta kallas phishing. Du får ett mail eller sms som ser ut att komma från banken och du uppmanas att logga in. Det som händer är att du dirigeras till en annan sida och dina kortuppgifter och koder sparas ner av bedragarna.

Spoofing

Bedragare ringer upp och använder sig av banker, myndigheter och organisationers riktiga telefonnummer.

Vanligt förekommande
Du loggar in bedragaren på din internetbank

Phishing

Phising kallas också lösenordsfiske och syftar till att komma över lösenord och koder.

Phishing-mail eller sms
Sociala medier
Telefon

Du blir betalningsskyldig

Du får ofta själv stå för hela eller delar av beloppet.

Grovt oaktsamt att lämna ut kortuppgifter och koder.

Vanliga frågor

Mitt kort blev stulet från ett hotellrum och någon gjorde ett uttag. Har jag varit grovt oaktsam?

Ja, i ett sådant fall kan du själv få stå för de obehöriga uttag som gjorts. Allmänna reklamationsnämnden – som prövar tvister mellan konsumenter och bland annat banker – har i flera avgöranden slagit fast att det är att betrakta som grovt oaktsamt att lämna kvar sitt kort utan uppsikt, exempelvis på ett hotellrum. Det gäller även om hotellrummet har varit låst. Däremot är det inte att betrakta som grovt oaktsamt att lämna sitt kort på hotellrummet om man låser in kortet i en safetybox.

Ansvaret för obehöriga uttag när man har förlorat sitt kort regleras i betaltjänstlagen . Enligt lagen är du skyldig att

  • skydda de personliga behörighetsfunktioner som är knutna till kortet 
  • snarast anmäla till betaltjänstleverantören när du fått veta att kortet har kommit bort eller använts obehörigen
  • i övrigt följa de villkor som enligt avtalet gäller för användning av kortet.

Om det har skett obehöriga uttag för att du inte skyddat din personliga behörighetsfunktion, t.ex. din kod, får du stå för beloppet upp till högst 400 kr. Har du på ett grovt oaktsamt sätt inte följt dina skyldigheter enligt punkterna ovan får du svara för uttagen upp till högst 12 000 kr. Skulle du ha agerat särskilt klandervärt finns det ingen max-gräns för vad du ansvarar för.

Mitt bankkort stals på jobbet. Nu har någon gjort uttag från mitt konto. Har jag varit grovt oaktsam?

När en kortinnehavare lämnat kvar sitt kort i väska eller i kläder, t.ex. i en garderob eller ett kontorsrum, så har Allmänna reklamationsnämnden alltid ansett detta vara grovt oaktsamt med påföljd att kortägaren själv fått ta ansvar för de obehöriga uttagen. Reglerna för så kallade obehöriga uttag finns i betaltjänstlagen. Efter att du spärrat ditt kort blir du inte ansvarig för eventuella uttag eller köp som gjorts av någon annan. Men innan du spärrat blir du ansvarig för beloppen, helt eller delvis. Det gäller om du

1. inte skyddat din personliga kod,

2. inte snarast spärrat kortet efter att du fått vetskap om att kortet kommit bort eller använts av någon annan, eller

3. inte följt de villkor som står i ditt kortavtal om hur du får hantera och använda ditt kort.