Obs! Telefonvägledningen stängd den 26 och 27 maj

Under Kristi Himmelsfärdshelgen är vår telefonvägledning stängd. Du kan i stället mejla oss eller återkomma måndagen den 30 maj.

Checklista för resan

Har du en reseförsäkring som ersätter sjukvård och hemtransport? Har du ett extra kontokort? Vet du hur du ska förvara stöldbegärliga saker? I vår checklista hittar du viktiga saker att tänka på innan du reser, på resan och när du är hemma igen. 

Avråder UD? 

På Utrikesdepartementets (UD) hemsida kan du se vilka länder UD avråder från att resa till. UD avråder vid krig, oroligheter och katastrofer i ett land. UD har dessutom både en folder och en app som du kan ladda ner eller beställa på deras webbplats - UD Resklar. Där redovisas vilken hjälp du kan få från svenska ambassader och konsulat. Tänk på att om UD avråder till ett visst resmål så är det många reseförsäkringar som inte gäller om du ändå väljer att resa dit.

Anmäl din utlandsvistelse

Om du anmäler dig på den så kallade kallade Svensklistan så kan uppgifterna vid behov användas av UD/ambassaden för att snabbt kontakta dig om det skulle uppstå en  konsulär krissituation i det land du befinner dig. Uppgifterna sparas under den tidsperiod du själv anger, dock max ett år. 

Gå till Svensklistan här:

Innan du reser

Gäller passet? Beställ EU-kortet och ta med servicekortet från ditt försäkringsbolag. Se till att de du reser med omfattas av försäkringen och kontrollera ert avbeställningsskydd. Förläng hemförsäkringen eller skaffa en separat försäkring för långresor och riskfyllda aktiviteter.

Res aldrig utan reseförsäkring
Vilka ingår i försäkringen?
Föräldramedgivande - tillstånd för barn under 18 år
EU-kort och utlandsresekort
Vad är det Europeiska sjukförsäkringskortet?
Servicekort/utlandsresekort
Extra kontokort
Avbeställningsskydd

På resan

Förvara dina stöldbegärliga saker och kontokort väl. Anmäl stöld eller överfall direkt till polisen på resmålet. Kontakta en anvisad läkare eller larmcentral om du blir sjuk, skaffa läkarintyg med tydlig diagnos och rekommendation.

Värdesakerna i handbagaget
Förvara kontokortet väl
Kontokort och lite kontanter
Kontrollera uttag och betalningar regelbundet
Hotellet reserverar pengar i förväg
Om något allvarligt inträffar
Skaffa intyg och kvitton vid sjukdom, olycksfall och stöld
Om ditt bankkort eller dina resecheckar blir stulna
Om dina saker blir stulna
Om du eller ditt bagage blir försenat

Hemma igen

Kontrollera dina kontoutdrag extra noga efter en resa.