Avbeställningsskydd

Det finns flera sätt att skaffa avbeställningsskydd. För en dyr resa kan du behöva flera. Kontrollera alltid vad du har för avbeställningsskydd och vilka som omfattas.

Kontrollera före bokning av en resa vilket avbeställningsskydd och till vilka maxbelopp som du och dina medresenärer har. Betalar du resan med kontokort ingår det ofta ett avbeställningsskydd, samt om du har en mer omfattande hemförsäkring.

Vill du utöka möjligheterna att avboka resan bör du teckna en särskild avbeställningsförsäkring. Du måste ha köpt avbeställningsförsäkringen före resan är slutbetald.

 • Kontrollera om du och dina medresenärer har något avbeställningsskydd.
 • Undersök vilka maxbelopp som finns innan du och medresenärerna betalar resan.
 • Det ingår oftast ett avbeställningsskydd i stora hemförsäkringar eller i din kortförsäkring.
 • Du kan täcka upp kostnaderna för en avbokning genom att använda flera olika avbeställningsskydd, till exempel både det i kontokortet och i hemförsäkringen.
 • Behöver du avboka en resa som överskrider maxbeloppet i till exempel hemförsäkringen kan du komplettera med kortförsäkringen för att uppnå resans pris.

Olika avbeställningsskydd kompletterar varandra

Det ingår oftast ett avbeställningsskydd i mer omfattande hemförsäkringar. Om det inte ingår i din hemförsäkring kan du teckna ett resetillägg eller utöka omfattningen på din hemförsäkring.

Ett avbeställningsskydd kan ingå i en mer omfattande hemförsäkring. Du kan annars skaffa ett avbeställningsskydd genom att:

 •  köpa ett resetillägg till din hemförsäkring
 •  köpa en separat avbeställningsförsäkring från ett försäkringsbolag
 •  köpa ett avbeställningsskydd av en researrangör
 •  betala din resa med kort

Så fungerar avbeställningsskyddet

Här kan du läsa mer om vad som ingår i ett avbeställningsskydd och när det inte gäller.

Avbeställningsskydd i kortförsäkring
Räcker avbeställningsskyddet?
Intyg krävs för avbeställning
Sjuk när du bokade resan

Vanliga frågor

Jag har Covid-19. Gäller mitt avbeställningsskydd?

Ja, Covid-19 räknas som en akut sjukdom och du kan då få ersättning från ditt avbeställningsskydd. Försäkringsbolagen kräver normalt ett läkarintyg. De godkänner ibland intyg från ett digitalt läkarbesök. Det kan räcka med provsvar som visar att du har Covid-19. Kontrollera med ditt försäkringsbolag.

Vad är en avbeställningsförsäkring?

En avbeställningsförsäkring kan betala tillbaka din resekostnad om det händer något allvarligt innan du påbörjar resan. Merparten av försäkringarna ersätter vid:

 • Skada på person.
  om du själv, närstående, ditt resesällskap eller den du ska resa till drabbas av allvarlig sjukdom, olycksfall eller dödsfall.
 • Skada på din egendom – om t ex ditt hus brinner ner.

I vissa avbeställningsskydd ersätts resan oavsett orsak under förutsättning att du inte kunnat förutse eller förhindra händelsen.

Hur skaffar jag ett avbeställningsskydd?

Du kan skaffa ett avbeställningsskydd på flera sätt:

 • Betala en del av resan med ditt bank-, betal- eller kreditkort som har koppling till exempelvis Visa, Master- eller Eurocard. Även kort som inte har någon koppling till en bank kan innehålla ett avbeställningsskydd, t ex American Express.
 • Köpa av ditt hemförsäkringsbolag. De säljer ofta tillägg till sitt reseskydd eller så kan du byta till en mer omfattande hemförsäkring.
 • Köpa hos resebyråerna, som ofta säljer egna avbeställningsskydd.
 • Köpa ett avbeställningsskydd direkt från reseförsäkringsbolagen. 
För vilka gäller bankkortförsäkringen?

Den gäller vanligen för dig, make/maka, registrerad partner, sambo och barn under 23 år, som bor hemma hos dig eller hos den andre föräldern.

Tänk på att om du betalat resan med ditt kort för någon annan än ovan så gäller oftast inte försäkringen för den personen.

Vad är en kortreseförsäkring?

Det är en reseförsäkring som ofta ingår när du betalar din resa med kort (till exempel Visa, Mastercard och Eurocard). Försäkringen är ingen komplett reseförsäkring utan ska ses som ett komplement till hemförsäkringens reseskydd. I en kortförsäkring ingår ofta:

 • avbeställningsskydd
 • ersättning för bagageförsening
 • ersättning om allmänt färdmedel försenas, t ex flyg
 • invaliditetsersättning vid mycket svåra olycksfallsskador
 • dödsfallsersättning om man dör till följd av olycksfall
 • självriskersättningar

Tänk på att kortförsäkringar bara är komplement till hemförsäkringens reseskydd eftersom de bland annat saknar ersättning för vårdkostnader och hemtransport vid sjukdom och olycksfall. Kort som American Express och Diners Club har dock mer heltäckande produkter. Här kan du ofta klara dig helt på kortets försäkring. Men läs först villkoren.