Jämför avbeställningsförsäkringar

För en dyr resa kan det vara bra att ha flera avbeställningsskydd. Det är möjligt att köpa en särskild avbeställningsförsäkring. Här kan du jämföra innehållet i olika avbeställningsförsäkringar.

Så gäller skyddet i särskilda avbeställningsförsäkringar

Vi har valt ut de viktigaste delarna i försäkringar som täcker avbeställning av en resa. Det viktigaste att jämföra är hur försäkringarna skiljer sig åt när det gäller maxbelopp, vilka personer som omfattas och vilka händelser som ersätts. Alla försäkringarna ersätter vårdkostnader på grund av akut sjukdom eller olycksfall.

Kombinera med kontokortsförsäkring och mer omfattande hemförsäkring

Tänk på att du kan kombinera avbeställningsskyddet i en mer omfattande hemförsäkring, kontokortsförsäkringen och med en separat avbeställningsförsäkring för att ha möjlighet att få ersättning för hela resans pris.

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss