Du har blivit krävd på skadestånd

Det är viktigt att du så tidigt som möjligt anmäler till ditt försäkringsbolag att du blivit krävd på skadestånd. Försäkringsbolaget gör en bedömning av om de anser att du vållat skadan och därmed är skadeståndsskyldig eller inte. 

Om du orsakar någon en skada så kan du bli skadeståndsskyldig mot den personen. Tanken med skadestånd är att den som drabbats ska bli försatt i samma ekonomiska situation som före skadan. I försäkringssammanhang är det främst person- och sakskador som du kan bli ansvarig för och därmed skadeståndsskyldig. 

Hjälp att betala skadeståndet

Du kan få hjälp att betala skadeståndet genom det ansvarsskydd som ingår i olika privata försäkringar, till exempel din hemförsäkring.

Vårdslöshet eller strikt ansvar?

Skadestånd förutsätter i allmänhet att någon har vållat en skada antingen genom vårdslöshet eller uppsåt. Men bilförare och hundägare har ett så kallat strikt skadeståndansvar och kan därför bli skadeståndsskyldiga även om de inte varit vårdslösa.

Att tänka på

  • Anmäl omedelbart att du blivit krävd på skadestånd till det försäkringsbolag där du har den försäkring som blir aktuell för händelsen. 
  • Om du anses skadeståndsskyldig får du hjälp med att betala ersättning till den skadelidande.
  • Du kan inte få hjälp av försäkringen för skador som du orsakat med flit eller som drabbat någon som ingår i samma försäkring som du.

Genom ansvarsskyddet kan du få hjälp att betala skadestånd

I många försäkringar ingår ett ansvarsskydd. Det kan hjälpa dig att betala skadestånd för en skada som du orsakat "på ett oaktsamt sätt" eller har så kallat strikt ansvar för. 

Ansvarsskyddet i försäkringarna kan träda in och betala för personskador och sakskador som du råkat orsaka och blir ersättningsskyldig för. Skyddet gäller inte för skador som du orsakar med flit eller som drabbar någon som ingår i samma försäkring som du.

Ansvarsskydd i olika försäkringar

Om du blir krävd på skadestånd så kan du få hjälp från ansvarsskyddet i den försäkring som blir aktuell för skadehändelsen. En förutsättning är att själva skadehändelsen står i villkoren och att kravet därmed omfattas av ansvarsskyddet i försäkringen.

Både du och den skadelidande kan få hjälp
Försäkringsbolaget är ditt ombud
Försäkringsbolaget företräder dig i domstol
Hemförsäkring
Villa- och fritidshusförsäkringar
Båtförsäkring
Trafikförsäkring