Du har blivit krävd på skadestånd

Det är viktigt att du så tidigt som möjligt anmäler till ditt försäkringsbolag att du blivit krävd på skadestånd. Försäkringsbolaget gör en bedömning av om de anser att du vållat skadan och därmed är skadeståndsskyldig eller inte. 

Om du orsakar någon en skada så kan du bli skadeståndsskyldig mot den personen. Tanken med skadestånd är att den som drabbats ska bli försatt i samma ekonomiska situation som före skadan.

Hjälp att betala skadeståndet

Du kan få hjälp att betala skadeståndet genom det ansvarsskydd som ingår i olika privata försäkringar, till exempel din hemförsäkring..

Vårdslöshet eller strikt ansvar?

Skadestånd förutsätter i allmänhet att någon har vållat en skada antingen genom vårdslöshet eller uppsåt. Men bilförare och hundägare har ett så kallat strikt skadeståndansvar och kan därför bli skadeståndsskyldiga även om de inte varit vårdslösa

Att tänka på

  • Anmäl omedelbart att du blivit krävd på skadestånd till det försäkringsbolag där du har den försäkring som blir aktuell för händelsen. 
  • Om du anses skadeståndsskyldig får du hjälp med att betala ersättning till den skadelidande.
  • Du kan inte få hjälp av försäkringen för skador som du orsakat med flit eller som drabbat någon som ingår i samma försäkring som du.

Vanliga skadeståndskrav

Vet du att du kan bli skadeståndsskyldig när ditt barn eller hund orsakar en skada? 

Situationer där du kan kan bli skadeståndsskyldig är till exempel om du orsakat en skada i din hyresrätt eller när ditt barn eller din hund orsakat en skada. 

Skador i en hyresrätt

Som hyresgäst blir du ansvarig mot din hyresvärd för skador som du orsakar i din hyresrätt. Normalt slitage blir du däremot inte ansvarig för. Det är ansvarsskyddet i din hemförsäkring som kan hjälpa dig om din hyresvärd kräver dig på ersättning för en skada.

Eftersom du som hyresgäst inte själv äger din bostad så blir du ansvarig gentemot din hyresvärd för skador som du orsakar på lägenheten. Här följer några exempel på skador som är relativt vanligt förekommande och som du som hyresgäst kan bli ansvarig för. En del av dem kan du få hjälp av ditt försäkringsbolag att ersätta.

WC, handfat och badkar
Fönsterrutor

Ditt barn orsakar en skada

Om ditt barn orsakar en skada och du blir krävd på ersättning, så kan det så kallade ansvarsskyddet i din hemförsäkring ersätta skadorna. Ibland kan du få hjälp med ersättningen även om ditt barn orsakat skadan med flit.

Barn upp till fyra års ålder blir normalt sett inte skadeståndsskyldiga för skador som de orsakar. Försäkringsbolagen har ändå valt att lämna ersättning för dessa skador.

Barn under 12 år
Barnen har lekt

Din hund orsakar en skada

Du som är hundägare har ett strikt ansvar för din hund. Genom ansvarsskyddet i hemförsäkringen kan du få hjälp att ersätta både sak- och personskador som din hund orsakar.

Som hundägare har du ett strikt ansvar enligt lagen om tillsyn över hundar och katter. Du blir därför skadeståndsskyldig om din hund skulle orsaka en skada, oavsett om du haft uppsikt över hunden eller inte.

Personskador
Sakskador 
Veterinärkostnader
Anmäl skadan till ditt hemförsäkringsbolag