Skadestånd - ekonomisk skada

Om du har drabbats av en ekonomisk skada som någon annan än du själv har orsakat, kan du ha rätt till skadestånd.

Tanken med skadestånd är att den som har drabbats av en ekonomisk skada, på grund av att någon annan har varit vårdslös eller oaktsam, i princip ska försättas i samma läge som innan skadan inträffade. Läs också om Skadestånd vid vårdslös rådgivning.

Regler om skadestånd finns i flera lagar

Regler om skadestånd finns framförallt i skadeståndslagen, men också i andra lagar på det finansiella området. Skadeståndslagen är dispositiv, vilket betyder att den går att avtala bort. Finns det särskilda skadeståndsregler i andra lagar, gäller de reglerna före skadeståndslagens regler. Ett sådant exempel är lagen om finansiell rådgivning som innehåller regler om ansvar för vårdslös rådgivning, Ett annat exempel är inkassolagen, som innehåller regler om ansvar för skada som någon drabbats av på grund av "otillbörlig inkassoåtgärd".

Avtalsvillkor
Oaktsamhet
Hur beräknas skadeståndet?
Till vem riktar jag mitt skadeståndskrav?