Skadestånd - ersättning för ekonomisk skada

Om du har drabbats av en ekonomisk skada kan du ha rätt till skadestånd.

Har du drabbats av en ekonomisk skada på grund av att någon annan har varit vårdslös eller oaktsam, ska du i princip försättas i samma ekonomiska läge som innan skadan inträffade. 

Regler om skadestånd

Regler om skadestånd finns i flera lagar framförallt i skadeståndslagen. Det är också vanligt med avtalsvillkor som reglerar skadestånd i avtal för finansiella tjänster.

Lagar som innehåller skadeståndsregler
Avtalsvillkor om skadestånd
När kan man få skadestånd?
Hur beräknas skadeståndet?
Vem ska jag kontakta med mitt skadeståndskrav?