Separata reseförsäkringar

Du kan behöva en separat reseförsäkring om du saknar hemförsäkring, om reseskyddet i din hemförsäkring har slutat att gälla och om du ska ägna dig åt riskfyllda aktiviteter.

En separat reseförsäkring ersätter nödvändiga och skäliga kostnader om du blir akut sjuk eller drabbas av ett olycksfall på din resa. Den innehåller inget avbeställningsskydd men kan till exempel ge ersättning om du blir försenad på ut-eller hemresan.

Att tänka på

  • Om du saknar hemförsäkring kan du behöva en separat reseförsäkring.
  • Om du är borta mer än 45 dagar behöver du förlänga reseskyddet i din hemförsäkring eller teckna en separat reseförsäkring. 
  • Ska du utföra riskfyllda aktiviteter behöver du oftast teckna en separat försäkring.
  • Off pist, djuphavsdykning och bergsklättring är exempel på riskfyllda aktiviteter som ofta kräver en separat reseförsäkring.

Gäller min försäkring vid riskfyllda aktiviteter?

Ska du ägna dig åt riskfyllda aktiviteter så kan du behöva teckna en separat reseförsäkring.

Få försäkringsbolag ersätter skador som orsakas av riskfyllda aktiviteter. Som riskfylld aktivitet räknas allt ifrån organiserade tävlingar till extremsporter.

Kontrollera vad din hemförsäkring täcker

Innan du reser bör du kontrollera om din hemförsäkring täcker den aktivitet du planerar att ägna dig åt, eller om du behöver skaffa en separat försäkring. I vår jämförelse av hemförsäkringar hittar du information om försäkringsbolagens Reseskydd/Undantag för riskfyllda aktiviteter.

Resebyråernas försäkringar räcker sällan

När du köper en resa på nätet får du ofta ett erbjudande om att köpa till en extra reseförsäkring. De försäkringarna täcker inte alla riskfyllda aktiviteter och extremsporter.

Vem försäkrar?

I dagsläget erbjuder Försäkringsbolagen ERV och Folksam försäkringar som inte innehåller några undantag för riskfyllda aktiviteter. Du kan ägna dig åt vilken sport du vill, så länge det är lagligt i landet där du vistas. 

Vad täcker försäkringen?

Vad som räknas som en riskfylld aktivitet varierar mellan olika försäkringsbolag. Flera bolag gör också undantag för sporttävlingar och organiserade träningar.

Vad är en riksfylld aktivitet?

Vanliga frågor

Hur ska jag vara försäkrad när jag åker skidor?

Vid vanlig utförsåkning gäller en olycksfallsförsäkring. Men offpiståkning i liftgator eller i lavinfarliga områden anses som riskfyllda aktiviteter och ersätt ofta inte i olycksfallsförsäkringarna. Även hemförsäkringarnas reseskydd har ofta liknande undantag. Därför behöver man teckna en separat försäkring för riskfyllda aktiviteter när man till exempel ska åka off pist eller ägna sog åt äventyrligare sporter.

Barnförsäkringarna ger däremot i allmänhet ett bra skydd för skador i samband med idrott. Men det finns barnförsäkringar som inte ersätter idrottsskador när barnet får ersättning eller sponsring för sin idrott, eller går på idrottsgymnasium eller idrottshögskola.

Speciella idrottsförsäkringar kan ge ett extra skydd men har ofta låga ersättningsbelopp.

Dykolycka - behövs reseförsäkring?

Hemförsäkringens reseskydd täcker nödvändig och skälig sjukvård och hemtransport med ambulansflyg. Är du på resa inom EU och blir sjuk eller skadad har du rätt till akutvård på samma villkor som landets egna invånare. Den rätten har du inte när du t ex åker till Turkiet eller USA, därför är det extra viktigt att ha en reseförsäkring när du ska resa utanför EU-området. En dykolycka i Turkiet kan kosta uppemot 100 000 kr och i USA kan den kosta mellan 175 000 och 200 000 kr.

Även när du reser inom EU kan det vara bra att ha en reseförsäkring om du t ex skulle behöva transporteras hem med ambulansflyg, om du blir bestulen på ditt bagage, misshandlad eller om du skadar någon annan person och därigenom blir skadeståndsskyldig.

Ska du ägna dig åt äventyrligare aktiviteter som te x djuphavsdykning, behöver du teckna en separat reseförsäkring