Separata reseförsäkringar - när du inte har hemförsäkring eller behöver utöka

Har du ingen hemförsäkring bör du köpa en separat reseförsäkring. Du kan också använda en sådan försäkring för att förlänga din hemförsäkrings reseskydd eller försäkra dig för riskfyllda aktiviteter. 

Om du ska vara borta längre än 45 dagar behöver du förlänga hemförsäkringens reseskydd. Det kan du göra genom att antingen förlänga din befintliga hemförsäkring eller genom att köpa en separat reseförsäkring. En separat reseförsäkring gäller normalt i upp till ett års tid.

Saknar du hemförsäkring bör du köpa en separat reseförsäkring.  Ska du ägna dig åt riskfyllda aktiviteter så kan du också behöva en separat reseförsäkring.

Alla försäkringar som vi jämför ersätter nödvändiga och skäliga kostnader om du blir akut sjuk eller drabbas av ett olycksfall. Ingen av försäkringarna innehåller dock något avbeställningsskydd men några kan ge dig ersättning för att komma i kapp resan om du har missat avresan. 

Att tänka på

  • Ska du åka på långresa - längre än 45 dagar - behöver du förlänga ditt reseskydd, via hemförsäkringen eller genom att teckna en separat reseförsäkring.
  • Ska du ägna dig åt riskfyllda aktiviteter behöver du oftast teckna en separat försäkring. Nästan inga hemförsäkringsbolag ersätter skador som uppkommit efter riskfyllda aktiviteter.
  • Off pist, bergsklättring och dykning är exempel på aktiviteter som kan betraktas som riskfyllda aktiviteter. Kontrollera med ditt hemförsäkringsbolag.

Gäller min försäkring vid riskfyllda aktiviteter?

Ska du ägna dig åt riskfyllda aktiviteter så kan du behöva teckna en separat reseförsäkring.

Få försäkringsbolag ersätter skador som orsakas av riskfyllda aktiviteter. Som riskfylld aktivitet räknas allt ifrån organiserade tävlingar till extremsporter.

Kontrollera om du behöver en separat försäkring

Innan du reser bör du kontrollera om din försäkring täcker den aktivitet du planerar att ägna dig åt eller om du behöver skaffa en separat försäkring.

Vem försäkrar?
Vad räknas som riskfyllda aktiviteter?

Vanliga frågor

Hur ska jag vara försäkrad när jag åker skidor?

Vid vanlig utförsåkning gäller en olycksfallsförsäkring. Men offpiståkning i liftgator eller i lavinfarliga områden anses som riskfyllda aktiviteter och ersätt ofta inte i olycksfallsförsäkringarna. Även hemförsäkringarnas reseskydd har ofta liknande undantag. Därför behöver man teckna en separat försäkring för riskfyllda aktiviteter när man till exempel ska åka off pist eller ägna sog åt äventyrligare sporter.

Barnförsäkringarna ger däremot i allmänhet ett bra skydd för skador i samband med idrott. Men det finns barnförsäkringar som inte ersätter idrottsskador när barnet får ersättning eller sponsring för sin idrott, eller går på idrottsgymnasium eller idrottshögskola.

Speciella idrottsförsäkringar kan ge ett extra skydd men har ofta låga ersättningsbelopp.

Dykolycka - behövs reseförsäkring?

Hemförsäkringens reseskydd täcker nödvändig och skälig sjukvård och hemtransport med ambulansflyg. Är du på resa inom EU och blir sjuk eller skadad har du rätt till akutvård på samma villkor som landets egna invånare. Den rätten har du inte när du t ex åker till Turkiet eller USA, därför är det extra viktigt att ha en reseförsäkring när du ska resa utanför EU-området. En dykolycka i Turkiet kan kosta uppemot 100 000 kr och i USA kan den kosta mellan 175 000 och 200 000 kr.

Även när du reser inom EU kan det vara bra att ha en reseförsäkring om du t ex skulle behöva transporteras hem med ambulansflyg, om du blir bestulen på ditt bagage, misshandlad eller om du skadar någon annan person och därigenom blir skadeståndsskyldig.

Ska du ägna dig åt äventyrligare aktiviteter som te x djuphavsdykning, behöver du teckna en separat reseförsäkring