Jämför separata reseförsäkringar

Du kan behöva en separat reseförsäkring om du saknar en hemförsäkring eller ska ägna dig åt riskfyllda aktiviteter. Här kan du jämföra innehållet i separata reseförsäkringar.

En separat reseförsäkring behövs för långresor eller när du inte har någon hemförsäkring

Här kan du jämföra separata reseförsäkringar. Har du ingen hemförsäkring bör du köpa en separat reseförsäkring. Du kan också använda en separat reseförsäkring för att förlänga din hemförsäkrings reseskydd eller för att försäkra dig för så kallade riskfyllda aktiviteter. De separata reseförsäkringarna gäller normalt i upp till ett års tid.

Vi har valt ut de viktigaste delarna i försäkringsskyddet. Alla försäkringar ersätter vårdkostnader på grund av akut sjukdom eller olycksfall. Det viktigaste att jämföra är dagsersättning vid sjukdom, ersättningsresa om mer än halva restiden blir outnyttjad på grund av sjukdom, maxersättning för medförd egendom, beloppen för ansvars- överfalls- och rättsskydd.

Kombinera med kontokortsförsäkring eller mer omfattande hemförsäkring

Tänk på att ingen av försäkringarna innehåller något avbeställningsskydd men några kan ge dig ersättning för att komma i kapp resan om du har missat avresan. Avbeställningsskydd ingår i kontokortsförsäkringar eller i mer omfattande hemförsäkringar eller tillägg. Tänk på att du kan kombinera avbeställningsskyddet i en mer omfattande hemförsäkring, kontokortsförsäkringen med en separat avbeställningsförsäkring för att ha möjlighet till ersättning för hela resans pris.

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss