Mindre skador i en hyresrätt

Som hyresgäst blir du ansvarig mot din hyresvärd för skador som du orsakar i din hyresrätt. Det är ansvarsskyddet i din hemförsäkring som kan hjälpa dig om din hyresvärd kräver dig på ersättning för en skada.

Eftersom du som hyresgäst inte själv äger din bostad så blir du ansvarig gentemot din hyresvärd för skador som du orsakar på lägenheten. Här följer några exempel på skador som är relativt vanligt förekommande och som du som hyresgäst kan bli ansvarig för. En del av dem kan du få hjälp av ditt försäkringsbolag att ersätta.

Sanitetsgods

Sanitetsgods som WC, handfat och badkar kan gå sönder genom att du exempelvis tappar ett föremål som gör att emaljen spricker.

Fönsterrutor

Du ansvarar för skador som inträffar inifrån lägenheten. Om du råkar spräcka en fönsterruta i samband med att du tvättar fönstren så blir du ansvarig för det. Om någon utifrån, och som inte omfattas av försäkringen, kastar en sten genom rutan så blir du däremot inte ansvarig.

Förslitningsskador

I samband med att man ska flytta från sin lägenhet brukar hyresvärden göra en så kallad avflyttningsbesiktning. Värden gör då en förteckning över hur lägenheten ser ut efter att den tömts på möbler och annan egendom.

Några vanliga skador som ofta uppmärksammas är ritmärken på väggar, repor i parkettgolv, trasiga hyllplan i kylskåp och liknande. Bara en del av de skadorna omfattas av ansvarsskyddet men även om de gör de så ersätts de sällan. Eftersom skadorna oftast inträffar vid olika tillfällen så utgör var och en av dem en händelse för sig och för varje skada dras en självrisk. Du kan med andra ord inte dra av endast en självrisk för hela kravet.

Ansvarsskyddet

Det är ansvarsskyddet i hemförsäkringen som blir aktuellt om du får ett krav för en skada som du orsakat i din hyresrätt. Ditt försäkringsbolag utreder om du är vållande till skadan och betalar i sådana fall ersättning till hyresvärden i ditt ställe. Är du inte vållande så får du hjälp med att hålla emot kravet och du behöver inte heller betala någonting.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå