2024-05-07 Blogg

Hur sätts bolåneräntan?

Många känner till att styrräntan, som också kallas reporäntan, sätts av Riksbanken och att den kan påverka bolåneräntorna. Men bolåneräntorna påverkas av fler faktorer. Så kallade bostadsobligationer har också ett stort inflytande.

Både som privatperson med bolån och som jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå är jag intresserad av vad som egentligen påverkar den bolåneränta jag får. Så jag gjorde en översikt:

Bolån utgör den största delen av bankernas utlåning. De pengar som bankerna lånar ut kommer från flera olika källor. De källor som påverkar just bolåneräntan i störst utsträckning är styrräntan och så kallade bostadsobligationer.

Styrräntan - räntan som banker får betala när de lånar

Centralbanker, som Sveriges Riksbank, har ett viktigt uppdrag: att hålla inflationen under kontroll och bidra till ekonomisk stabilitet i landet. Ett av de viktigaste verktygen de använder för att uppnå detta är styrränta.

Styrräntan är räntan som banker får betala när de lånar pengar av centralbanken, eller den ränta de får när de placerar pengar där. När centralbanken höjer styrräntan blir det dyrare för banker att låna pengar. Det leder oftast till att även bankerna höjer de räntor de erbjuder sina kunder vilket inkluderar bolåneräntor. Om centralbanken i stället sänker styrräntan sker det motsatta.

Om Riksbanken beslutar att höja styrräntan kan det leda till att din bank höjer din bolåneränta med en liknande siffra. Kostnaden för dig som konsument beror på hur stora lån du har eftersom räntan sätts som en procentsats. Ändringar av styrräntan slår igenom relativt snabbt och påverkar framför allt räntesatserna på rörliga lån, eller lån med tre månaders bindningstid.

Bostadsobligationer – banken betalar ränta till den som täckt bankens finansiering

Obligationerna utgör den andra stora delen av faktorer som påverkar din bolåneränta. En obligation är, enkelt uttryckt, också ett lån. Den som köper en obligation lånar ut pengar till utställaren av obligationen i utbyte mot att få en ränta utbetald över en viss tid.

I korthet innebär handeln med bostadsobligationer att banken först lånar ut pengar till en bolånetagare. För att kunna finansiera lånet ger banken ut obligationer med lånet, och bostaden, som säkerhet. För dessa obligationer betalar banken ränta till den som har investerat i obligationerna, och därmed täckt bankens finansiering.

När marknaden för obligationer förändras påverkar det bankernas kostnad för sin egen utlåning. Är efterfrågan på bostadsobligationerna hög så kan banken ge ut dem till en lägre ränta. Det innebär att bankernas kostnader för bolånen som går ut till konsumenter blir lägre, vilket därmed kan påverka bolåneräntan nedåt. På motsvarande sätt leder en låg efterfrågan på obligationer till att bankerna får betala en högre ränta till investerare för att de ska kunna ge ut sina obligationer. Eftersom bankerna ofta jämför kostnaderna för att låna pengar via obligationer med vad de kan tjäna på att låna ut pengar till hushållen kan detta påverka bolåneräntan.

Förändringar på obligationsmarknaden får genomslag på lite längre sikt. Att förändringarna tar längre tid beror på att obligationerna ofta är bundna över flera års tid. Det innebär att obligationerna framför allt påverkar de bundna räntorna.

Hur det påverkar dig

Både styrränta och bostadsobligationer påverkar dig som konsument i slutledet. Styrräntan har snabbast utslag på rörliga räntor, medan handeln med bostadsobligationer framför allt påverkar lån med längre bindningstid.

Syftet med den här texten är att ge dig en bättre bild av  sambandet mellan centralbankernas styrräntor, obligationsmarknaden och i slutänden din bolåneränta. Även om dessa faktorer är del av ett större ekonomiskt system som du inte kan styra, och förändringar kan ske av många olika anledningar, kan du tänka att det kan vara dags att försöka förhandla ner din ränta när räntan verkar vara på väg ned. Eller försöka låta bli att låna eller öka ett bolån när räntorna verkar vara på väg upp.

Vill du läsa mer om bolån och räntor kan du göra det på sidorna:

 

Ulrika Andersdotter_liten.jpgHej.
Jag heter Ulrika Andersdotter och jobbar som jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Jag tycker att det är roligt att med jämna mellanrum fördjupa mig inom vårt breda område och genom bloggformen göra information som kan vara lite komplicerad mer begriplig.