2022-03-02 Nyhet

Så undviker du betalningsanmärkningar

Har du fått ett betalningskrav från banken eller ett finansiellt företag är det viktigt att du alltid agerar. Är kravet rätt ska du betala i tid, eller kontakta företaget och berätta att du har svårt att betala. Är kravet fel ska du bestrida det skriftligt. Använd gärna vår checklista för betalningskrav.

Många konsumenter vänder sig till oss med frågor om fakturor de fått för lån eller andra krediter. Ibland ifrågasätter de om kravet på betalning är riktigt. Om du fått ett krav som du anser är helt eller delvis felaktigt så ska du inte betala den del som är fel, utan i stället bestrida betalningskravet.

- Om du bestrider eller inte betalar ett krav från banken eller något annat finansiellt företag, så kan de visserligen lägga på olika avgifter och till och med låta kravet gå vidare till inkasso, Kronofogden eller domstol. Men så länge ditt bestridande är sakligt grundat, och du följer ett eventuellt domstolsbeslut, så riskerar du i alla fall ingen betalningsanmärkning, säger Mahabad Rahnamafar Hsieh, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Varken banker eller andra företag får lägga på vilka avgifter som helst för påminnelser och ytterligare krav. De kostnader du kan få betala finns reglerade i lag.

Checklista för betalningskrav

Om du har fått ett betalningskrav som du är osäker på om du ska betala eller inte, så kan du ta hjälp av vår nya checklista för betalningskrav. Där kan du också läsa mer om vad som är ett sakligt grundat bestridande.

Om du varken betalar eller bestrider kravet kan du få olika typer av anmärkningar

Det är i de fall där du varken betalar eller bestrider kravet som du riskerar att få en betalningsanmärkning om din skuld går vidare till Kronofogden eller till domstol. Om betalningskravet rör ett lån, ett kreditkort eller en butikskredit kan du dessutom registreras i bankernas så kallade missbruksregister och få svårt att få nya krediter.

Läs mer om Betalningskrav.