2022-03-17 Blogg

Vilka försäkringar kan du få ersättning från om du ramlat på en isfläck?

Har du halkat på en isfläck och brutit foten eller handen? Trots att våren har kommit på många håll är det några av de vanligaste skadorna så här års. Det som också är vanligt är att man missar att anmäla skadan till alla försäkringar man kan få ersättning från. 

Här följer några kortfattade och förhoppningsvis konkreta tips om vad du kan göra när du råkat ut för en halkolycka. De viktigaste är:

  • dokumentera,
  • anmäla till alla olycksfallsförsäkringar du tecknat eller omfattas av och
  • tänka på att ditt olycksfall eventuellt kan räknas som färdolycksfall eller en ansvarsskada.

Lyssna på Försäkringspodden - Olycksfall - vad kan du få för ersättning?.

Dokumentera vad som hänt

Dokumentation är kanske inte det första du tänker på, snarare att ringa efter ambulans, men det kan vara viktigt. Ta gärna fotografier på platsen samt kontaktuppgifter till vittnen, om någon såg vad som hände. Till exempel kan du be någon anhörig fotografera eller göra det själv senare. Och du kan i efterhand också visa på väderförhållanden med hjälp av SMHI:s uppgifter.

När kan dokumentationen behövas?

Det är inte säkert att allt det här behövs, men om ett försäkringsbolag eller markägare invänder att det inte var isigt, eller att skadan inte kan ha hänt när du säger, så har det betydelse. Du ska nämligen göra sannolikt att du drabbats av ett olycksfall (kan också kallas för utifrån kommande våld i försäkringsvillkoren) för att få ersättning från en olycksfallsförsäkring. Och vill du få ersättning för skadan som ett färdolycksfall måste olyckan skett till eller från jobbet. Och vill du visa att någons ansvarsförsäkring ska träda in, behöver det avgöras om olyckan kan sägas vara någon annans fel, dvs har orsakats genom någons vårdslöshet, t ex bristande halkbekämpning. Drabbats du av bestående besvär är det viktigt att de finns dokumenterade via journaler, och allra helst via ett medicinskt invaliditetsintyg.

Hitta och anmäl till dina olycksfallsförsäkringar

Anmäl det som hänt till den eller de olycksfallsförsäkringar du tecknat eller omfattas av. Om du inte vet hur du ska göra, kan du få hjälp att se vilka försäkringar du kan ha i vår guide ”Hitta dina försäkringar”. Anmälan görs inte med automatik och det är viktigt att du inte missar någon försäkring. Har du en försäkring, anmäl till den och har du tre stycken, anmäl till alla tre. Ofta kan ersättning betalas ut från flera försäkringar. Gruppförsäkringar kan vara särskilt lätta att missa. Du kan ha försäkring via ditt fackförbund, din arbetsgivare eller någon annan grupp. Var du på resa kan du - men bara i undantagsfall – ha en olycksfallsförsäkring i din hemförsäkring och du kan kanske ha tecknat fritidsolycksfall som tillägg till din hemförsäkring. Missa inte dom heller.

Särskilt viktigt med ersättning vid bestående problem

Olycksfallsförsäkringar ger i ett första läge relativt begränsad ersättning. Försäkringarna täcker kostnader, vissa utlägg och ger ersättning vid frakturer. Däremot täcker de inte en inkomstförlust eller sveda och värk. Därför är det viktigt att se om din skada också kan räknas som en ansvarsskada (se nedan om att kräva skadestånd).

Om du däremot får bestående problem efter din skada, kan du genom olycksfallsförsäkringarna få ersättning för medicinsk invaliditet. Det bedöms dock tidigast ett år efter olycksfallet. Och skulle du bli så skadad att du blir bestående arbetsoförmögen till minst 50 procent, kan olycksfallsförsäkringarna ofta betala ut ersättning för så kallad ekonomisk invaliditet. Bestående arbetsoförmögen innebär att du inte kommer att kunna återgå i heltidsarbete i något yrke.

Färdolycksfall?

Om olyckan skett till och från arbetet, under din naturliga färdväg, kan den räknas som ett färdolycksfall. Då kan ersättningen från en eller flera olycksfallsförsäkringar kompletteras med ersättning från en arbetsskadeförsäkring. Ofta är det hos försäkringsbolaget AFA som en sådan försäkring finns. Kontrollera med din arbetsgivare hur det ser ut i ditt fall och hur du anmäler. Ersättningen liknar ett skadestånd, men det kan finnas begränsningar när det kommer till inkomstförlust under sjukskrivningstiden.

Kan du begära skadestånd?

Om skadan har skett på grund av någons vårdslöshet kan du eventuellt ha rätt till skadestånd. Det handlar om att markägaren har ett ansvar att förhindra olyckor. Då kan du, förutom ersättningarna från olycksfallsförsäkringarna, begära skadestånd av markägaren. I praktiken är det markägarans  ansvarsförsäkring som är den försäkring som kan betala ut skadeståndet.

Det finns olika avgöranden hos ARN (allmänna reklamationsnämnden) om halkolyckor. Nyckelfrågan brukar vara om skadan kunde ha undvikits, om det funnits tillräckliga rutiner. Kunde man begärt mer av markägaren (= är det deras fel)? Om det snöat hela natten och man är på väg till jobbet 05:00 kanske man inte kan begära att det hunnit sandas överallt. Men det finns inga självklara svar utan det ska ske en individuell bedömning i det enskilda fallet!

Så prövar du rätten till skadestånd

För att få frågan om skadestånd prövad bör du skicka ett skriftligt krav till fastighetsägaren. Ta upp vad som hänt och att du anser att det är deras fel. Skicka gärna med dokumentation. Ofta finns det ett ansvarsförsäkringsbolag som fastighetsägaren har och skickar vidare ditt krav till. Det försäkringsbolaget kommer då att ta ställning till både din och fastighetsägarens version, utreda ärendet och komma fram till ett beslut. Bedöms du ha rätt till ersättning men är missnöjd ersättningens storlek, kan Ansvarsförsäkringens personskadenämnd pröva ärendet, som en utomstående instans. Frågor om vårdslöshet kunde tidigare prövas i ARN, men det går inte längre. Vill du gå vidare ändå återstår att gå till domstol efter att du klagat så långt du kan inom försäkringsbolaget.

Läs också om

Länkar och mer information:

Om Gustav

Hej och kul att du hittat till bloggen! Jag heter Gustav Jonsson och är jurist och pensionsexpert på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Genom bloggandet hoppas jag kunna dela med mig av personliga reflektioner och nyttiga tankar kring allt inom försäkring. Privat lever jag ett ganska stillsamt liv. Stora intressen, förutom försäkring, är ekonomi, musik och sport.