2021-09-06 Nyhet

Så gör du för att begära ersättning vid en personskada

Konsumenternas Försäkringsbyrå tipsar om hur du tar reda på vilka försäkringar du har och vad du ska tänka på om du drabbas av en personskada. I de allra flesta fall ska du inte behöva ta hjälp av ett ombud för att få ersättning.

Om du har skadat dig kan du ha rätt till försäkringsersättning. Det kan verka svårt att veta vilka försäkringar som kan ge dig ersättning vid en personskada men det är långt ifrån omöjligt att ta reda på det själv.

- Vi har samlat några tips om vad du kan tänka på, så att du slipper betala för ett ombud, säger Jenny Sparring, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Vissa ombud kan ta en rejäl avgift för sitt arbete. Den dras från din försäkringsersättning.

Gör så här för att begära ersättning vid en personskada

1.    Ta reda på vilka försäkringar du har.
Du vet säkert vilka försäkringar du tecknat själv. Men känner du dig osäker kan du gå igenom kontoutdrag från banken och se vilka försäkringsbolag du har betalat till. Du kan också ingå i en försäkring, t ex

  • via ditt arbete
  • förskola och skola
  • ditt medlemskap i ett fackförbund eller en idrottsförening
  • som medförsäkrad via en familjemedlem.

Har du en försäkring via ditt arbete brukar det stå på ditt lönebesked. Hör alltid efter med din arbetsgivare. Har skadan skett i skolan eller förskolan, frågar du skolan och, eller kommunen vilka försäkringar de har. Om du är medlem i en organisation, t ex en idrottsförening eller fackförbund, kan du ringa till dem och fråga. Läs mer om att ta reda på vilka försäkringar du har.  

2.    Anmäl din skada
Anmäl skadan så snart som möjligt till det eller de försäkringsbolag du är försäkrad i. Det brukar gå smidigast via formulär för skadeanmälan på försäkringsbolagens webbplatser. Det är särskilt viktigt att tänka på att en skola eller förskola sällan gör en anmälan åt dig utan du behöver fylla i den själv.
Beskriv vad som hänt. Bolaget kommer att be dig fylla i en fullmakt. Gör du det kan bolaget inhämta de underlag som behövs. Bolaget har en skyldighet att vara aktiva i sin skadereglering och ska se till att göra nödvändiga utredningar utan att det tar för lång tid. Har du ärr ska du fotografera dem och skicka till bolaget. Ärren brukar bedömas först ett år efter skadan. 

3.    Klaga om du inte är nöjd
Om du inte är nöjd med ett beslut från ett försäkringsbolag kan du begära omprövning. Du börjar hos bolaget. De har oftast egna, fristående kundombudsmän som hanterar klagomål. Om du inte kan komma överens med bolaget finns det olika oberoende nämnder som kan pröva ditt ärende tex Personförsäkringsnämnden och Allmänna reklamationsnämnden. Här kan du läsa mer om att klaga på ett beslut från ett försäkringsbolag.

Skadestånd när din skada orsakats av någons vårdslöshet

- Om du har skadats på grund av att någon annan har varit vårdslös så kan du ha rätt till skadestånd utöver försäkringsersättningen, berättar Jenny Sparring. Du kan ha rätt till skadestånd om du har ramlat inne i en affär på grund av att golvet var halt eller på en osandad, kommunal väg. Då kan du kräva skadeståndsersättning av skadevållaren. Är det ett företag eller en kommun har de ofta en ansvarsförsäkring som träder in när de är skyldiga, förklarar Jenny Sparring. Här kan du läsa mer om att begära ersättning vid personskador

- Du kan också ringa eller mejla till oss på Konsumenternas Försäkringsbyrå varje vardag mellan 9 och 12, avslutar Jenny Sparring. Våra kunniga jurister och specialister ger kostnadsfri information och vägledning både om personskador och andra försäkringsärenden. Kontakta oss!