2021-09-30 Nyhet

Konsumenternas utbildar pensionärer inom bank och försäkring

Konsumenternas medverkar som föreläsare i utbildningsnätverket Gilla din ekonomi, ett initiativ från Finansinspektionen. I dagarna hålls utbildningen Trygga din ekonomi på äldre da’r som är särskilt inriktad på de äldres frågeställningar inom bank- och försäkringsområdet.

När Konsumenternas håller utbildningen Trygga din ekonomi på äldre da’r är det de äldres frågor som står i fokus. Syftet med utbildningen är att stärka pensionärers kunskap om bank och försäkring genom att utbilda yrkesgrupper som i sitt arbete möter pensionärer och äldre. Till exempel har diakoner inom svenska kyrkan fått en grundlig genomgång av aktuella konsumentfrågor och hur de kan använda konsumentbyråerna i sitt arbete.

- Vi lyfter ämnen som hemförsäkringens skydd när man bor på äldreboende eller har hemtjänst, berättar Gabriella Hallberg, jurist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Andra ämnen vi belyser är till exempel hur en livförsäkring förändras över tid och hur det fungerar med id-skydd. Många äldre känner oro över att bli lurade på nätet. 

På bankområdet fokuserar utbildningen brett på områden som rätten att få ett betalkonto, rätten att få ett sparkonto, vad insättningsgaranti innebär med mera. 

- En väldigt viktig fråga för äldre är kreditprövningsregler, säger Fredrik Pettersson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå. Många har frågor om vad som gäller när man blir pensionär och får lägre inkomst.  

Andra är mer fokuserade på risken att bli utsatta för bedrägerier – inte minst investeringsbedrägerier, som inte sällan riktas mot just äldre konsumenter. Utbildningen tar upp både bedragarnas vanligaste tillvägagångssätt och vilka aktsamhetskrav som ställs på den enskilde.

Läs mer i vår checklista Vilka försäkringar behöver jag som pensionär, om id-skydd och i checklista vid investeringsbedrägerier.