2021-03-31 Nyhet

Ny lag gör det billigare att flytta individuellt försäkringssparande

Från och med den 1 april får försäkringsbolagen enligt lag inte ta ut vilka avgifter de vill för att flytta individuella fond- och depåförsäkringar. Lagen gäller däremot inte kollektivavtalade tjänstepensioner eller traditionellt förvaltade försäkringar.

Den nya lagen om flyttavgifter berör individuella tjänstepensioner utanför kollektivavtalen, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar som har tecknats efter den 1 juli 2007. Lagen innebär att det maximalt får kosta cirka 600 kr att flytta eller återköpa någon av de försäkringarna. Bolagen får heller inte längre ta ut någon avgift alls om försäkringsvärdet är lägre än ett prisbasbelopp (47 600 kr för 2021).

Blir det billigare?

- Tidigare kunde det kosta en rätt stor procentandel av ditt försäkringskapital att byta från ett bolag till ett annat, säger Stefan Thelenius, pensionsspecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå. Den nya lagen reglerar avgiften så att den blir maximalt runt 600 kr, oavsett hur stort ditt försäkringskapital är.

- Har du ett antal så kallade fribrev, med litet kapital i varje, är det dessutom i och med den nya lagen kostnadsfritt att flytta eller återköpa dem. Det är en stor skillnad jämfört med tidigare. Det är också en stor skillnad jämfört med kostnaden för att flytta fribrev inom kollektivavtalade tjänstepensioner, påpekar Stefan Thelenius.

Traditionellt förvaltade försäkringar omfattas inte av den nya lagen så dem kan det hos vissa bolag fortfarande kosta upp till 3 procent av försäkringskapitalet att flytta.

Blir det enklare?

- Den nya lagen omfattar inte själva flytträtten, utan precis som tidigare måste din tidigare arbetsgivare godkänna en flytt om det rör sig om en individuell tjänstepension. Däremot är det obligatorisk flytträtt i privata pensionsförsäkringar som du tecknat efter den 1 juli 2007. Dem bestämmer du själv om du vill flytta, avslutar Stefan Thelenius

Jämför villkor

Du kan jämföra villkoren i olika sorters försäkringssparande här på webbplatsen. Du kan samtidigt ta reda på vad ditt försäkringssparande kostar genom vår unika webbtjänst Jämförpris:

Vi har också olika guider och checklistor om pension. Till exempel hur du gör för att flytta ett pensionsparande. 

Fakta

Den nya lagen om flyttavgifter träder i kraft den 1 april. Den begränsar vilka flytt- och återköpsavgifter som försäkringsbolagen kan ta ut.

Lagen omfattar:

  • Individuella tjänstepensioner, privata pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar som är tecknade efter den 1 juli 2007
  • Fondförsäkringar och depåförsäkringar
  • Avgiften - en flytt eller ett återköp får maximalt kosta cirka 600 kr
  • Mindre försäkringsbelopp - om försäkringskapitalet är mindre än ett prisbasbelopp (47 600 kr för 2021) får försäkringbolaget inte ta ut någon avgift alls för flytten

Lagen omfattar inte:

  • Kollektivavtalade tjänstepensioner
  • Traditionellt förvaltade försäkringar