Jämför kapitalförsäkringar för pension

En kapitalförsäkring är en förvaringsplats, ett slags skal, där du kan placera olika sparprodukter. I den här jämförelsen kan du jämföra priser och villkor för kapitalförsäkringar, bland annat avgifter, försäkringsskydd, lägsta och högsta sparbelopp och återköpsvillkor. Om du köper en kapitalförsäkring för att den ska komplettera din pension kan det vara intressant att kontrollera om den kan betalas ut månadsvis under en längre period. Läs om kapitalförsäkringar för pension.

En kapitalförsäkring är en förvaringsplats, ett slags skal, där du kan placera olika sparprodukter. I den här jämförelsen kan du jämföra priser och villkor för kapitalförsäkringar, bland annat avgifter, försäkringsskydd, lägsta och högsta sparbelopp och återköpsvillkor. Om du köper en kapitalförsäkring för att den ska komplettera din pension kan det vara intressant att kontrollera om den kan betalas ut månadsvis under en längre period. Läs om kapitalförsäkringar för pension.

Jämför villkor

Detaljerad jämförelse av villkoren för viktiga tjänster. Kostar de något eller inte? Hur mycket? Du kan själv filtrera fram vad du vill titta närmare på och till exempel ställa två företags avgifter mot varandra.

Vi jämför kapitalförsäkringar

En kapitalförsäkring är en sparform där ditt sparande placeras i en försäkring hos ett försäkringsbolag. I en kapitalförsäkring ingår alltid ett återbetalningsskydd. I en del försäkringar kan du välja att lägga till andra försäkringsskydd. Du kan bland annat jämföra avgifter, försäkringsskydd, utbetalningstider och återköpsvillkor.

Så här fungerar sparandet

Sparandet i en kapitalförsäkring är ofta bundet en viss tid. Vill du avbryta sparandet och ta ut pengarna tidigare kan du få betala en avgift. Det är inte alltid möjligt att få ut hela beloppet i förtid. Villkor och avgifter skiljer sig åt en hel del mellan olika produkter, så läs förköpsinformation och annan information om försäkringen noga innan du bestämmer dig. När du sparar i en kapitalförsäkring betalar du skatt varje år, oavsett om du sålt av något eller inte. Skatten beräknas på värdet av ditt sparande och de inbetalningar du gjort under året.

Kapitalförsäkring som sparalternativ för eget sparande till pension

Kapitalförsäkring kan vara ett sparalternativ om du själv vill spara till din pension. Det finns tre typer av kapitalförsäkringar. Fondförsäkring där du väljer mellan fonder som försäkringsbolaget erbjuder. Traditionell försäkring där försäkringsbolaget placerar dina pengar i en blandning av räntebärande värdepapper, aktier och fastigheter och sköter förvaltningen. De erbjuder då något slags garanti, till exempel ett visst belopp när det är dags för utbetalning. Depåförsäkring där du placerar i fonder, aktier eller andra värdepapper.

Kapitalförsäkringar kan betalas ut som ett engångsbelopp vid löptidens slut eller betalas ut månadsvis under en längre tid. Om du vill komplettera din pension med sparande i kapitalförsäkring kan det vara intressant att jämföra kapitalförsäkringar med månadsvisa utbetalningar och även jämföra vilka utbetalningstider som försäkringsbolaget erbjuder.

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss