2021-07-12 Nyhet

Vad kostar ditt efterlevandeskydd - Ny unik webbtjänst

Oberoende Konsumenternas Försäkringsbyrå har tagit fram en unik webbtjänst där du kan räkna ut hur efterlevandeskydd påverkar din kollektivavtalade tjänstepension. Du får veta vad skyddet kostar totalt - från och med nu tills all tjänstepension är utbetald.

Många kontaktar oss och frågar om de behöver ett efterlevandeskydd och vad det kostar.

- Med vår nya unika webbtjänst kan konsumenterna själva räkna ut vad det kostar att ha ett återbetalningsskydd och familjeskydd, något som inte är möjligt att räkna ut på egen hand, säger Stefan Thelenius, pensionsspecialist på Konsumenternas Försäkringsbyrå.

Vad är ett efterlevandeskydd?

Efterlevandeskydd i en kollektivavtalad tjänstepension består av återbetalningsskydd och inom vissa områden även ett familjeskydd. Återbetalningsskydd innebär att kapitalet i pensionen betalas ut till dina efterlevande om du skulle dö. Om du också har valt familjeskydd betalas det dessutom ut mellan 1 och 4 prisbasbelopp varje år i 5 till 20 år.

- Väljer du återbetalningsskydd så får du själv en lägre tjänstepension eftersom du inte får ta del av arvsvinster. Om du har ett familjeskydd så minskas i stället insättningen till din tjänstepension med det som skyddet kostar - och det blir dyrare ju äldre du blir, förklarar Stefan Thelenius.

När behövs efterlevandeskydd?

De flesta som väljer att skaffa efterlevandeskydd gör det när de har barn som inte är myndiga. Eller vill försäkra sig om att det finns pengar kvar till en partner för att till exempel klara av ett bolån ensam. Andra väljer att i stället skaffa låneskydd eller livförsäkring för sådana situationer.

Ska du välja bort skyddet för att det kostar?

Om du väljer bort efterlevandeskydd så blir din egen tjänstepension högre. Men innan du väljer bort det bör du tänka efter så att du har det skydd du behöver, genom tjänstepensionen eller på annat sätt. Det kan vara svårt att skaffa efterlevandeskydd igen om du ångrar dig och har blivit äldre. Däremot ska du inte heller av slentrian betala för ett skydd som sänker din egen pension, när till exempel barnen är vuxna och försörjer sig själva.

Skaffa återbetalningsskydd om din familjesituation ändras

- Ofta finns det en optionsrätt i kollektivavtalen som ger konsumenter möjlighet att lägga till ett återbetalningsskydd utan hälsoprövning om man flyttar ihop med någon, gifter sig eller får barn. Rätten brukar gälla både sparat kapital och för nya premier, säger Stefan Thelenius.

Om du vill göra andra ändringar i en tjänstepension där du inte har återbetalningsskydd, till exempel ändra utbetalningstid, eller flytta tjänstepensionen till ett annat försäkringsbolag, kan det däremot krävas en godkänd hälsoprövning först.

Jämföra kostnaden för efterlevandeskydd med en livförsäkring

- Ett alternativ eller komplement till efterlevandeskydd kan vara att teckna en livförsäkring. Vi har tänkt att du kan använda uppgifterna om vad olika efterlevandeskydd kostar till att jämföra med årspremien för en livförsäkring på motsvarande belopp, avslutar Stefan Thelenius.

Exempelsida

Här kan du beräkna efterlevandeskydd inom kollektivavtalet SAF-LO.
Motsvarande beräkning kan göras inom de fem största kollektivavtalen.

Korta fakta

Konsumenter rekommenderas att välja efterlevandeskydd efter behov och om behovet inte finns eller upphör så kan de få högre tjänstepension genom att välja bort återbetalningsskydd eller familjeskydd.

Arvsvinster
Finns det pengar kvar i en pensionsförsäkring när den försäkrade dör och hen inte har något efterlevande- eller återbetalningsskydd, fördelas i stället pengarna till andra i samma försäkringskollektiv, som inte heller har något återbetalningsskydd eller annat efterlevandeskydd. Det kallas arvsvinster.

Hälsoprövning
Vid vissa ändringar av din pensionsförsäkring så kan det krävas en godkänd hälsoprövning för att ändringen ska gå igenom. 

Låneskydd och Livförsäkring
Läs mer om Låneskydd eller Livförsäkringar.

Prisbasbelopp
Ett prisbasbelopp är 47 600 kronor år 2021.

Presskontakt

Stefan Thelenius, pensionsspecialist
tel: 08-522 789 69
mob: 073-037 23 94
stefan.thelenius@konsumenternas.se