2021-12-09 Nyhet

Jämför boräntor och snitträntor på konsumenternas.se

Har du den bästa bolåneräntan du kan få? Eller kan du få bättre ränta genom att förhandla med din bank, eller byta bank? Börja med att jämföra din ränta med olika långivares genomsnittsräntor. Vi har just uppdaterat vår boräntejämförelse med genomsnittsräntorna för november månad.

Ett bolån står ofta för en stor del av kostnaderna i hushållet. Därför kan det löna sig att vara aktiv och jämföra räntor mellan banker och andra långivare. I Konsumenternas Bank- och finansbyrås jämförelse över boräntor hittar du alla annonserade räntor. Annonserade räntor är de räntor som långivarna skriver i sin reklam. Utifrån dem kan du ofta förhandla med banken för att få rabatt.

Varje månad publicerar vi också genomsnittsräntor från banker och andra långivare. De räntorna är ett genomsnitt av vilka räntor som kunderna fått i praktiken. Genomsnittsräntorna redovisas varje månad och för varje räntebindningsperiod, 3 månader, 1 år, 3 år och så vidare. Du hittar dessutom genomsnittsräntorna för de senaste tolv månaderna i jämförelsen.

- Om du ska förhandla om rabatt på din boränta kan du börja med att titta på genomsnittsräntan för den senaste månaden, eftersom det är den ränta som ”genomsnittskunden” har fått säger Eva Lindström, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

Vad som avgör vilken rabatt du kan få på bolånet beror på flera olika omständigheter. Till exempel hur stort ditt lån är i förhållande till bostadens marknadsvärde.

- Fråga din bank vilka faktorer som påverkar just din ränta och kom ihåg att förhandla om din ränta, annars får du ingen rabatt. Tänk också på att hålla reda på hur länge din rabatt gäller, det är inte säkert att banken påminner dig innan den upphör, säger Eva Lindström.

Fakta - mer om boräntor och bolån

Frågor om bolån och boräntor tillhör de vanligaste i vår vägledning. Ska du ta ett nytt bolån, eller byta bank för ditt bolån är det bra att läsa på innan.

En vanlig fråga är om det är bra att binda räntan och i så fall på hur lång tid? Det finns inget givet svar på den frågan, utan det beror på dina individuella förutsättningar. Med en rörlig ränta är du flexibel och kan binda räntan när som helst, eller lättare byta bank, men du behöver också hålla uppsikt över eventuella ränteförändringar. En längre bindningstid kan ibland – men inte alltid – medföra en högre ränta, men samtidigt vet du exakt vad lånet kommer att kosta under hela bindningstiden.

Läs mer om bolån och boränta.

Jämför boräntor