2020-06-03 Nyhet

Finansinspektionen återkallar Exceeds tillstånd

Finansinspektionen har idag återkallat värdepappersbolaget Exceeds tillstånd med omedelbar verkan. Anledningen till beslutet var bland annat att Exceed inte har följt de kundskyddsregler som finns i lagstiftningen om investeringsrådgivning och inte agerat med omsorg om sina kunder.

Investeringsrådgivare har skyldigheter i samband med att de lämnar råd om hur en kund ska placera sina pengar. En rådgivare ska bland annat bara föreslå sådana placeringar som är lämpliga för den enskilde kunden. 

Konsumenter som har fått vårdslösa råd som har lett till att de har förlorat pengar kan vända sig till Exceed och klaga. Det räcker inte med att en placering har förlorat i värde för att kunna få ersättning, utan det ska vara fråga om vårdslös rådgivning. Det kan det exempelvis vara om rådgivaren har lämnat ett råd till kunden att placera i en produkt som är olämplig för kunden, exempelvis därför att den innebar en alltför hög risk i förhållande till vad som var lämpligt.

Du kan läsa mer om skadestånd vid vårdslös rådgivning här på vår webbplats. 

Anser du att du har fått vårdslös rådgivning av Exceed som har gjort att du har drabbats av en ekonomisk skada, kan du framställa ett krav på ersättning till Exceed. Exceed får då ta ställning till om de ska lämna någon ersättning eller inte.

Läs mer om att klaga på en rådgivare.

- Om ditt klagomål och begäran om ersättning leder till ett avslag från Exceed, så kan du gå vidare och göra en anmälan till Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan även stämma Exceed i domstol. Funderar du på att vända dig till domstol kan det vara bra att dessförinnan kontakta ett juridiskt ombud. ARN och/eller domstolen kan då ta ställning till om du har fått vårdslös rådgivning och om du då har rätt till skadestånd, säger Susanne Johansson, jurist på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.

- Det är viktigt att känna till att dagens beslut inte automatiskt innebär att du får tillbaka pengar om du skulle ha fått vårdslös rådgivning, utan det krävs att du själv framställer krav på ersättning till Exceed, tillägger Susanne Johansson. 

Du kan läsa mer om en rådgivares skyldigheter på vår webbplats. Där hittar du också en checklista vid rådgivning, dvs över vad du behöver känna till i samband med att du får rådgivning om hur du kan placera dina pengar .

Läs mer hos Finansinspektionen:

Nyheten

Frågor & svar