2020-01-30 Blogg

Finansiell rådgivning – Tips om vad du bör tänka på!

Om du ska träffa någon för att få råd om hur du ska investera dina pengar bör du tänka på några saker före. Det finns en mängd olika rådgivare som jobbar på lite olika sätt och med olika typer av produkter. Det finns inga garantier för att dina investeringar alltid ska gå bra men du kan minska risken för att bli missnöjd eller till och med lurad om du bara tänker till lite

Checklista inför finansiell rådgivning:

 1. Kontrollera företaget
  Innan du gör något annat ska du kontrollera att företaget har rätt tillstånd hos Finansinspektionen. Det bör vara tillstånd för investeringsrådgivning eller försäkringsförmedling. Tillstånden kan du se här
 2. Se till att företaget gör en noggrann genomgång av din finansiella situation, din kunskap och vad du vill ha ut av investeringen
  Rådgivaren ska göra en noggrann genomgång innan han eller hon rekommenderar några produkter. Rådgivaren ska gå igenom din ekonomiska situation och noga undersöka vad du har för önskemål med en placering; vill du investera på lång eller kort sikt, vill du snabbt kunna avsluta och sälja av, vad är ditt syfte med placeringen? Du ska också få redogöra för dina tidigare erfarenheter av värdepapper och placeringar och vad du har för kunskaper.
 3. Förstå produkten
  Jag kan inte nog betona vikten av att du förstår den produkt som du vill investera dina pengar i. Och, om du inte förstår produkten så ska du kanske fundera på om du verkligen ska satsa dina pengar i den?
  Så alltså fråga, fråga, fråga! Fråga om risk, läs igenom informationen, fråga om det är något oklart och googla hemma i lugn och ro innan du skriver på något.
 4. Skriv inte på något under tidspress
  Tänk på att en teckningsanmälan är bindande. Det är alltså inte så att du kan ändra dig bara för att du inte fört över några pengar ännu. Det är också så att du sällan har någon ångerrätt även om du handlat på distans.
 5. Du ska få dokumentation från rådgivningen.
  Glöm inte att läsa igenom dokumentationen och kontrollera att uppgifterna stämmer innan du skriver under något. Spara dokumentationen på ett bra ställe där du kan hitta den om något går fel.

ISK, depå eller annan ”förvaring”?

Det finns så klart även annat som du ska tänka på, till exempel måste du förvara dina värdepapper någonstans. De olika förvaringsmöjligheterna skiljer sig åt, bl.a. i skattehänseende. Något förenklat kan man säga att du skattar när du säljer värdepapper ur en depå. Om du i stället har ett investeringsparkonto, ISK, eller en kaptitalförsäkring betalar du en årlig schablonskatt. En kapitalförsäkring är ofta bunden i ett visst antal år och kan normalt inte avslutas kostnadsfritt.

 

 

Om investeringsrådgivning

Om värdepapper

Om investeringssparkonton, ISK

Handla med värdepapper

Investeringsbedrägerier

Cecilia Blomqvist, tidigare medarbetare på Konsumenternas Bank- och finansbyrå.