Konsumenternas Försäkringsbyrås verksamhet

Konsumenternas Försäkringsbyrå har hjälpt konsumenter med frågor om försäkring och pension sedan 1979. Vi ger privatpersoner oberoende vägledning utan kostnad och utan vinstintresse. Vi gör också jämförelser av privata försäkringar och pensions-
försäkringar. Vi kan inte hjälpa till med företagsförsäkringar eller försäkringar som sköts av försäkringskassan.

Organisationsnummer

802009-1750

Adress

Konsumenternas Försäkringsbyrå

Box 24215

104 51 Stockholm (Karlavägen 108) 

Stiftelse

Båda konsumentbyråerna drivs som stiftelser. Bakom Konsumenternas Försäkringsbyrå står Konsumentverket, Finansinspektionen och Svensk Försäkring. Verksamheten finansieras av branschen.

Hänvisa till oss

Vi blir glada om du hänvisar till oss på er webbplats. När du skriver om oss, skriv gärna:

 

Konsumenternas Försäkringsbyrå ger privatpersoner oberoende och kostnadsfri vägledning om försäkring och pension men prövar inte tvister. Konsumenternas Försäkringsbyrå gör också oberoende jämförelser av privata försäkringar och pensionsförsäkringar.

Du kan läsa mer om hur du får använda vårt material och länka till oss under Om webbplatsen.

Kontakt

0200-22 58 00
Konsumenternas Försäkringsbyrå
Box 24215
104 51 Stockholm

konsumenternas.se

 

 

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå