Borgen - när banken kräver en extra säkerhet

För att bevilja ett lån kräver banken ibland en extra säkerhet. En sådan säkerhet är borgen.

Borgen är ett löfte av en eller flera personer att betala en skuld för någon annan om den personen inte betalar. Borgen är inte lika vanligt i dag som det var tidigare. Numera begär ofta bankerna att du har en medlåntagare till lånet i stället för borgen. Det finns inga lagregler för borgen, men en del bör-regler och praxis.

Borgensman och borgenär

Vad är en borgensman och vad är en borgenär. Det är vanligt att man blandar ihop de begreppen.

Borgensman
Borgenär
Gäldenär

Formkrav

Det finns inga särskilda formkrav avseende borgen.

I banksammanhang bör borgensåtagandet vara skriftligt

Proprieborgen

Proprieborgen är den vanligast förekommande borgensformen. Begreppet betyder borgen "såsom för egen skuld".

Långivaren får välja

Enkel borgen

Vid enkel borgen blir borgensmännen betalningsskyldiga först sedan långivaren konstaterat att låntagaren inte kan betala.

Begära låntagaren i konkurs

Generell borgen

Att teckna generell borgen utan beloppsbegränsning innebär att borgensmannen åtagit sig ett ansvar för låntagarens samtliga skulder nu och i framtiden.

Inte för konsumentkrediter
Förekommer i kommersiella sammanhang

Prövning av borgensmannen

Innan ett borgensåtagande godtas bör långivaren göra en kreditprövning av borgensmannen. Det är borgensmannens betalningsförmåga både vid kreditgivningstillfället samt på sikt som då prövas. En borgensförbindelse bör accepteras endast om förbindelsen utgör en betryggande säkerhet för lånet.

Betryggande säkerhet
Borgensmannens möjlighet att få lån blir sämre

Information till borgensmannen

Innan ett borgensåtagande tecknas är det av stor vikt att borgensmannen blir informerad om innebörden av åtagandet och vilka konsekvenser det kan få.

Borgensmannen kan tvingas sälja sin egendom
Borgensåtagandet kvarstår även om man skiljer sig eller upplöser bolag
Borgensmannen bör få information om låntagarens ekonomi
Om låntagaren missköter lånet
Ändrade villkor 

Flera borgensmän

Finns det flera borgensmän för ett lån är omfattningen av deras ansvar beroende av hur borgensåtagandet är utformat.

Solidariskt eller delat ansvar

Regressrätt

Den borgensman som tvingats att betala hela eller delar av ett lån har alltid regressrätt mot låntagaren, det vill säga att han kan kräva tillbaka pengarna från låntagaren.

Flera borgensmän
Borgensmannen kan överta lånet

Uppsägning av borgen

Borgensmannen har inte rätt att säga upp sitt borgensåtagande.

Borgensmannen kan begära att banken säger upp lånet
Låntagaren kan erbjuda en ny borgensman eller annan säkerhet

Jämkning

Ett borgensåtagande kan jämkas helt eller delvis.

Dödsfall

Vad händer vid dödsfall?

Om låntagaren dör
Om borgensmannen dör

Preskription av borgen

Preskription innebär att långivaren efter viss tid – tre eller tio år – förlorar rätten att kräva sin fordran.

Borgen vid konsumentlån preskriberas normalt efter tre år
Borgensåtagandet preskriberas om huvudfordran preskriberas
Preskriptionsavbrott

Vanliga frågor

Läs också om

Läs också om