Stående överföringar

En stående överföring innebär att ett visst belopp regelbundet dras från ditt konto utan att du behöver göra något inför varje dragning. Många använder en stående överföring för sitt sparande. 

Stående överföring innebär att du har godkänt att en viss summa får föras över till ett annat konto; ett av dina egna eller någons annans. Du kan oftast starta en stående överföring själv via din internetbank. Så länge du har tillräckligt med pengar på kontot som pengarna ska dras ifrån så överförs beloppet automatiskt. Du kan avsluta en stående överföring när du vill.

Att tänka på

  • Många använder stående överföringar för sitt sparande.
  • Du kan avsluta en stående överföring när du vill.
  • Du kan ändra belopp och tidsintervall för framtida dragningar när du vill.

Användningsområden för stående överföringar

Stående överföring brukar till exempel användas för att spara i fonder, till pension, till barn eller för andra regelbundna överföringar.

En stående överföring innebär att du har godkänt att en viss summa ska flyttas löpande och regelbundet från ett eller flera av dina konton. Pengarna överförs automatiskt till det mottagande kontot med samma tidsintervall och med samma belopp. 

Hantera dina stående överföringar

Har du internetbank kan du oftast själv både starta, ändra och avsluta dina stående överföringar. Var uppmärksam på om banken tar ut en avgift eller om det är kostnadsfritt.

Starta en stående överföring
Avsluta en stående överföring
Ändra en stående överföring
Avgifter för stående överföring