Girobetalning i kassa och med brevgiro

Om du inte kan eller vill betala räkningar via internetbanken kan du betala direkt i kassan på banken eller använda giro för att göra betalningar. Att betala i kassan är ofta ganska dyrt. Vill du betala med kontanter går inte det på alla bankkontor.

Betala via brevgiro

Att betala räkningar med någon av bankernas brevbaserade girotjänster fungerar så att du summerar alla dina räkningar på en betalningsorder, signerar den och postar den tillsammans med själva räkningarna i ett förtryckt kuvert. Kuvertet skickar du sedan till den girocentral som ditt konto är anslutet till (till exempel privatgiro). Därifrån fördelas dina betalningar till respektive mottagare.

Girotjänsterna kan kallas för privatgiro, kuvertgiro eller bara girobetalning

Jämför avgifter för banktjänster

Före internetbankernas tillkomst så var brevgiro ett av de vanligaste, enklaste och billigaste sätten att betala räkningar. Det är fortfarande många som använder brevgiro men inte alla banker erbjuder det. Du kan se vilka banker som gör det och vad tjänsten kostar i vår jämförelse av bankavgifter.

Normalt tar en betalning tre bankdagar

En girobetalning anses enligt praxis fullgjord när pengarna har bokförts på mottagarens konto. Normalt tar en betalning tre bankdagar, men du måste räkna med att det kan ta någon dag extra i samband med månadsskiften och storhelger. Om det inte finns täckning på ditt konto skickar de flesta banker tillbaka hela betalningsuppdraget.

Betala i kassan

I kassan på banken kan du betala via plusgiro eller bankgiro till en betalningsmottagare. Det är ofta dyrt. Det kan kosta upp till 150 kr för en enda räkning och är du inte kund i banken kan det kosta ännu mer. Om du vill betala räkningen med sedlar och mynt måste du dessutom hitta ett bankkontor som tar emot kontanter.