Autogiro och stående överföring

Autogiro och stående överföringar är två olika sätt att sköta dina återkommande betalningar utan att du själv behöver lägga in dem varje gång eller godkänna dem i din internetbank.

Om du betalar dina räkningar med autogiro riskerar du inte att glömma att betala i tid. Så länge som det finns täckning på kontot så går det helt automatiskt. Likaså om du har lagt en stående överföring för sparandet eller huslånet. 

Att tänka på

  • Ett autogiro är ett medgivande att dra pengar från ditt konto
  • Autogiromedgivandet säger inte vilket belopp som ska dras. Bara att företaget får dra pengar från ditt konto
  • Du ska i förväg få veta vilket belopp som kommer att dras
  • Om du regelbundet gör överföringar kan du lägga upp en stående överföring

Autogiro

För att komma igång med autogirot ger du betalningsmottagaren fullmakt att begära att din bank drar en viss summa från ditt konto för betalning vissa dagar - autogiromedgivande. Vill du i stället stoppa alla framtida betalningar måste du återkalla medgivandet till autogirot.

Ett autogiromedgivande innebär att du godkänner att en viss betalningsmottagare får dra pengar från ditt konto. Medgivandet om autogiro anger inte vilket belopp som ska dras utan det framgår av avtalet mellan dig och betalningsmottagaren (alltså det företag som du ska betala till).

Enligt autogiroreglerna ska du däremot i god tid före betalningsdagen få besked om vilket belopp som kommer att dras.

Du kan alltid själv återkalla ett autogiromedgivande, tänk bara på att säga upp det bakomliggande avtalet hos betalningsmottagaren också.

Att starta ett autogiro

Du anmäler att du vill starta ett autogiro antingen genom att kontakta betalningsmottagaren (det företag som du ska betala till) eller din bank.

Hur du startar ett autogiro
När du byter bank

Information

Du ska få information om vilket belopp som kommer att dras och när.

Du ska få information om vilket belopp som ska dras
Täckning på kontot

Stoppa och återkalla autogiro

Du kan stoppa en kommande betalning och när som helst återkalla ditt samtycke till autogirot. Du kan däremot inte stoppa en betalning som redan har dragits.

Stoppa en enstaka betalning
Återkalla ett autogiro

Om något blir fel

Om det belopp som drogs från ditt konto blev större än vad du förväntade dig kan du ha rätt till återbetalning.

Rätt till återbetalning
Banken utreder om ditt krav är befogat
Tidsfrister

Vanliga frågor

Följer mina autogiron med när jag byter bank?

Nej, men om du meddelar din nya bank så hjälper de dig att föra över dem.

Mitt gym har höjt priset men mitt autogiro gäller det gamla priset. Får verkligen gymmet dra mer pengar?

Ett autogiro är ett medgivande att ett företag får dra pengar, däremot är inte medgivandet begränsat till ett visst belopp. Vilket belopp som dras från ditt konto ska du få information om av betalningsmottagaren, alltså gymmet i förväg. Har gymmet rätt att höja priset så har de också rätt att dra mer pengar via autogiromedgivandet.