Jämför villaförsäkringar

Välj rätt villaförsäkring för dina behov. Ta hjälp av våra experters bedömningar. Du kan också själv jämföra innehållet i försäkringarna och se hur försäkringsbolagen arbetar med hållbarhet.

Vi sätter poäng på villaförsäkringar

Äger du en villa behöver du skaffa en försäkring för den. Villaförsäkringen ersätter skador på huset och ger ett visst skydd för tomten. Villaförsäkringar innehåller också ett ansvars- och rättsskydd som gäller för dig som fastighetsägare. Villaförsäkringar säljs ofta tillsammans med en hemförsäkring och kallas då Villahemförsäkringar. Läs mer om villaförsäkringar.

Alla villaförsäkringar ersätter brand- och vattenskador och även skador på huset efter naturskador som översvämningar, stormar eller blixtnedslag. Försäkringarna ersätter dessutom skador på rör, installationer, vitvaror och fönster, liksom skadegörelse på huset eller tomten. 

Vi gör en bedömning av vad som är det viktigaste innehållet i försäkringarna och värderar det. Vi utgår från vad som är viktigt för en genomsnittlig konsument och ser till exempel vilken ekonomisk konsekvens en stor skada kan få. Totalpoängen är viktigast att titta på. Den är en sammanvägning av delpoängen för de olika delar i försäkringen som vi bedömt. Till exempel sätter vi delpoäng på vattenskador om du kan få ersättning för yt-och tätskikten i badrummet. Poängen baseras på informationen som du ser i valet Jämför villkor. Fem (5) poäng motsvarar det bästa skyddet enligt vår bedömning. 

Hur ser du skillnad mellan försäkringarna?

Vi jämför två produkter från varje försäkringsbolag: en grundprodukt och en utökad produkt (den utökade är antingen en så kallad storprodukt eller en grundprodukt med tillägg).

  • Basnivå
    En försäkring på basnivå får inte högsta poäng eftersom du till exempel får betala en högre kostnad för åldersavdrag för skadade byggnadsdelar.
  • Stor, Large, Plus eller Super
    I paketförsäkringar ingår bland annat allrisk och lägre åldersavdrag för skadade byggnadsdelar. De får därför högre poäng.
  • Med tillägg
    När ett försäkringsbolag inte säljer färdiga paket, utan du själv måste välja utökningarna, har vi gjort dem jämförbara med paketförsäkringar genom att bedöma försäkringarna inklusive deras tillägg. 

Oberoende jämförelser

Våra jämförelser är framtagna för att ge dig ett bra underlag för beslut när du ska välja en försäkring, banktjänst eller en pensionsprodukt. Vi strävar efter att täcka in de flesta företag och produkter på marknaden och vi lyfter fram viktigt innehåll eller begränsningar som är bra att känna till. Vi jämför nästan aldrig premier i försäkringar, eftersom de sätts individuellt. Vi säljer ingenting och arbetar inte på uppdrag av något företag. Saknar du något företag eller produkt, så kontakta oss