Undvik investeringsbedrägerier

Investeringsbedrägerier har blivit allt vanligare. Bedragarna är ofta skickliga och har internationell anknytning. Ofta utförs bedrägerierna med hjälp av påkostade broschyrer, fantasifulla produktnamn, proffsiga webbplatser och påhittade resultat.

Blir du erbjuden en investering bör du alltid rådfråga till exempel en väletablerad bank som komplement  Du kan också fråga tillsynsmyndigheten i det land där investeringsbolaget finns, om bolaget står under tillsyn.

Klargör för den som kontaktar dig att du kommer att kontrollera all information som du får. Det kan avskräcka bedragare från vidare övertalningsförsök. Fråga också dig själv varför just du har erbjudits investeringen.  

Att tänka på

  • Det börjar ofta med ett oväntat telefonsamtal eller via en lockande annons på sociala medier.
  • Man lockar ofta med att du ska få tillgång till marknader och affärer som vanligen bara är för professionella placerare och rika människor.
  • Bara för att ett företag inte finns med på Finansinspektionens varningslista, så innebär det inte att det är seriöst. Bedragare byter namn ofta.
  • Låter det för bra för att vara sant så är det oftast inte sant.

Ställ rätt frågor

För att avgöra om en investeringsrådgivare är seriös eller inte så kan du ställa olika frågor till rådgivaren. Beroende på vad du får för svar så kan du avgöra om du vill investera dina pengar med hjälp av honom eller henne.

Frågorna har utarbetats av bland andra svenska Finansinspektionen.

Hur hittade företaget dig

Den första frågan som du alltid ska ställa till den som ringer är hur han eller hon har hittat dig.

Hur fick företaget tag i ditt namn

Frågor om företaget

Du bör ställa frågor om företaget, referenser, besöksadress och ansvarig myndighet m.m.  

Be företaget att skicka information som du kan läsa
Fråga om referenser
Be att få komma på personligt besök
Fråga om tillsynsmyndighet 
Fråga vart du kan vända dig vid en tvist?

Frågor om produkten

Du bör ställa frågor om den produkt som man vill att du ska investera i.

Fråga om vilka risker som finns med investeringen
Ta reda på hur produktens resultat hittills har varit
Fråga om kostnader för produkten
Fråga om produkterna finns noterade på någon börs
Fråga var ditt kapital kommer att finnas