Före, under och efter en översvämning - en guide för husägare

Här kan du läsa vad du ska göra om det blir översvämning i ditt hus, hur dina försäkringar gäller och hur du minskar risken för skador i din fastighet.

Skyfall och översvämningar orsakar inte sällan skador på fastigheter och saker. Klimatförändringarna innebär dessutom en ökad risk för mer extremt väder, som kraftiga skyfall. 

Under pågående översvämning

Om du får översvämning i din fastighet bör du genast försöka att begränsa skadorna. Anmäl därefter skadorna till ditt försäkringsbolag.

Begränsa skadorna

Efter översvämningen

Om din villa eller fritidshus skadas i en översvämning kan du får ersättning från din villa- eller fritidshusförsäkring. Hemförsäkringen kan täcka skador på dina saker.

Så här gäller försäkringarna

Minska risken för skador

Genom olika skadeförebyggande åtgärder kan du själv minska risken för skador på din fastighet.

Skydda ditt hus