Reseförsäkringar

En reseförsäkring ger skydd mot många händelser som kan inträffa under en resa. Det ingår en reseförsäkring i alla hemförsäkringar. Men det finns tillfällen då du kan behöva förlänga eller utöka ditt reseskydd eller skaffa en separat reseförsäkring.

Om du ska på en vanlig semesterresa så räcker oftast reseskyddet i din hemförsäkring. Det hjälper dig till exempel om du blir akut sjuk eller är med om en olycka.  Ska du vara borta längre än 45 dagar behöver du förlänga ditt reseskydd eller köpa en separat reseförsäkring. Du kan också behöva en särskild försäkring om du ska ägna dig åt riskfyllda aktiviteter. Här kan du läsa mer om vad som ingår i hemförsäkringens reseskydd och avgöra om det räcker.

Har du ingen hemförsäkring, kan du köpa en separat reseförsäkring som innehåller motsvarande skydd.  

Om du ska arbeta eller studera utomlands räcker inte reseskyddet i hemförsäkringen utan du behöver en särskild försäkring. 

För dig som söker visum till eller uppehållstillstånd i Sverige är det oftast ett krav på att du skaffat en besöksförsäkring innan du reser hit. Besöksförsäkringar kan även tecknas av eu-medborgare som vill ha ett mer omfattande reseskydd. 

Planerar du att resa under pandemin? Här har vi samlat frågor och svar som rör coronapandemin.

Att tänka på

  • Res aldrig oförsäkrad. Det kan bli mycket dyrt om du behöver vård utomlands eller hjälp med hemtransport efter en skada.
  • Ska du vara borta längre än 45 dagar eller ägna dig åt riskfyllda aktiviteter behöver du oftast förlänga reseskyddet i hemförsäkringen eller teckna en separat försäkring.
  • Om du har en pågående sjukdom eller skada ska du alltid kontakta ditt försäkringsbolag före resan. Du kan behöva göra en medicinsk förhandsbedömning för att veta om ditt reseskydd gäller.
  • Blir du akut sjuk eller skadad under din resa, kontakta ditt försäkringsbolag eller den larmcentral som är knuten till försäkringsbolaget. De ser till att du får tillgång till god vård.
  • Beställ ett EU-kort från Försäkringskassan innan du ska resa inom EU/EES eller Schweiz. Även barn ska ha ett eget EU-kort.
Jämförelser

Utan försäkring utomlands

Utan reseförsäkring kan du drabbas av mycket höga kostnader om du behöver vård utomlands eller om du behöver ambulandsflyg hem. Skaffa reseförsäkringen innan du reser. 

Dyrt att resa oförsäkrad

Inom EU- och EES-länderna har du rätt till samma sjukvård som medborgarna i landet, om du har med dig EU-kortet från Försäkringskassan. EU-kortet ger däremot inte rätt till ersättning för hemresor med till exempel ambulansflyg. 

Sverige har också avtal om sjukvård med några länder utanför EU, som exempel Australien. Men du bör ändå ha en reseförsäkring. 

Ett ambulansflyg inom EU kan till exempel kosta upp emot 500 000 kronor. Hemförsäkringens reseskydd eller en separat reseförsäkring kan ersätta sådana kostnader. Är du oförsäkrad får du stå för hela kostnaden själv. 

Befinner du dig utanför EU riskerar kostnaderna att bli ännu högre. Genomsnittskostnaden i USA för ett dygns sjukhusvistelse är drygt 100 000 kronor per dygn. Ambulansflyg från Kalifornien kostar till exempel 1 miljon kronor och omkring 800 000 kronor från Thailand.

Skaffa försäkring före resan

Planera din resa och fundera på hur länge du tänker vara borta. När du redan befinner dig utomlands och din reseförsäkring har löpt ut, är det ofta för sent att försäkra sig.

Bolag som kan erbjuda försäkring

Om du skulle befinna dig utomlands utan försäkringsskydd och din hemförsäkring nekar förlängt reseskydd kan du vända dig till:

  • Europeiska ERV (www.erv.se)
  • Gouda Reseförsäkring eller
  • Bupa Global, som är ett brittiskt försäkringsbolag med kontor i bland annat Danmark (www.ihi.com)

De kan erbjuda en försäkring för din fortsatta vistelse. En sådan försäkring kan dock bli dyr och försäkringsskyddet börjar oftast gälla först efter viss tid, så kallad karenstid.

Vanliga frågor

Vilka omfattas av reseskyddet?

Hemförsäkringens reseskydd
Som regel gäller skyddet dig som försäkringstagare och alla andra som är skrivna på samma adress och delar hushåll med dig. Även barn under 18 år som du har vårdnaden om brukar ingå, även om barnet inte är skrivet på din adress.

Några bolag kräver att alla som ska omfattas av försäkringen också finnas namngivna på försäkringsbrevet.

Separata reseförsäkringar
Dessa försäkringar omfattar den som har köpt försäkringen. Vid vissa skador kan även medresenärer få ersättning, men då måste de ha köpt försäkring hos samma bolag.

Kortförsäkringar
Dessa försäkringar gäller ofta om du betalar resan med ditt kontokort. Reseskyddet omfattar vanligen kortinnehavaren själv och dennes make, maka, registrerade partner, sambo och barn under 23 år som bor hemma eller hos den andre föräldern.

Oförsäkrad utomlands - vad ska jag göra?

Om du skulle befinna dig utomlands utan försäkringsskydd kan du vända dig till Bupa Global, som är ett danskt  försäkringsbolag (www.ihi.com), och höra efter om du kan teckna en försäkring för din fortsatta vistelse hos dem. En sådan försäkring kan dock bli kostsam och försäkringsskyddet börjar oftast gälla först efter viss tid, så kallad karenstid.

Vad är det europeiska sjukvårdskortet?

Vad är EU-kortet/det europeiska sjukförsäkringskortet?
EU-kortet (det europeiska sjukförsäkringskortet) ger dig rätt till vård när du reser inom EU/EES och Schweiz. Du har rätt till vård vid sjukhus, läkar- och tandläkarmottagningar som är anslutna till landets allmänna sjukvårdssystem. Du betalar enbart de patientavgifter som landets egna invånare betalar. Beställ EU-kortet från Försäkringskassan.

Jag ska resa inom EU. Behöver jag teckna en reseförsäkring när jag har mitt EU-kort?
Ja, du behöver en annan reseförsäkring. EU-kortet ersätter inte hemresor med till exempel ambulansflyg. En reseförsäkring kan, till skillnad från EU-kortet, även ge tillgång till privat sjukvård. Hemförsäkringen innehåller ett bra reseskydd under 45 dagar. Planerar du att vara borta en längre tid behöver du förlänga ditt reseskydd innan din nuvarande försäkring upphör.