Kattförsäkringar

Kattförsäkringar består normalt av en veterinärvårdsförsäkring. Det är också möjligt att lägga till en livförsäkring.

En kattförsäkring består ofta av en veterinärvårdsförsäkring som kan ersätta kostnader för undersökning och behandling om katten blir sjuk eller skadas vid ett olycksfall. Du kan också lägga till en livförsäkring som ger en engångsersättning om katten dör innan den uppnått en viss ålder. 

Du kan jämföra kattförsäkringar här.

Poddmick Lyssna på Försäkringspodden om varför det är så viktigt med en kattförsäkring och vilket skydd den kan ge.

Hur gammal får katten vara

Kattförsäkringar kan i allmänhet tecknas från det att kattungen är sex veckor gammal. I vissa försäkringar finns det en karenstid på 20 dagar. Om din katt blir sjuk under den tiden gäller inte försäkringen.

Livbeloppet sjunker när katten blir äldre
Veterinärvårdsförsäkring
Undantar ibland dolda fel