Hästförsäkringar

Hästförsäkringar består normalt av en veterinärvårdsförsäkring. Dessutom finns det möjlighet att lägga till en livförsäkring.

En hästförsäkring består ofta av en en veterinärvårdsförsäkring som kan ersätta veterinärvårdskostnader när hästen blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Du kan också lägga till en livförsäkring som ger en engångsersättning om hästen dör innan den uppnått en viss ålder. 

Du kan jämföra hästförsäkringar här.

Hur gammal får hästen vara

Hästförsäkringar kan vanligen tecknas från det att fölet är 2 dygn till dess att hästen fyller 15 år. När du tecknar en försäkring finns en karenstid på 20 dagar. Om din häst blir sjuk under den tiden gäller inte försäkringen.

Veterinärintyg krävs ofta
Livbeloppet sjunker när hästen blir äldre
Veterinärvårdsförsäkring
Självrisk - en fast och oftast även en procentuell
Undantag för dolda fel
Användbarhetsskydd kan ingå