Stöld på resan

Din hemförsäkring kan ge ersättning även för en stöld på resa men ersättningen blir normalt lägre än om stölden skett hemma. Du ska ha gjort en polisanmälan och för stöldbegärlig egendom ställs höga krav.

För att din försäkring ska ge ersättning för en stöld krävs bland annat att du kan visa upp en polisanmälan och inte har varit oaktsam. Ofta krävs det också att du har en allriskförsäkring för att du ska kunna få ersättning.

Stöldbegärlig egendom

Stöldbegärlig egendom som du har med dig på resan ersätts normalt bara vid speciella situationer som till exempel rån och väskryckning. Har du däremot en särskild tilläggsförsäkring (oturs-/drulleförsäkring), alternativt en utökad hemförsäkring, gäller skyddet även om du till exempel råkar ut för en ficktjuv. Som stöldbegärlig egendom räknas bland annat mobiltelefoner, datorer och klockor.

Minska risken

Försäkringsbolagen anser att du ska ha varit normalt aktsam för att ersättning ska komma ifråga. Du kan minska stöldrisken genom att lämna så mycket du kan av värdesaker, t ex dina smycken, i hotellets värdeskåp. Att ha kameran i väskan och mobiltelefonen och läsplattan dolda, är andra exempel på hur du kan minska stöldrisken. Du bör heller inte räkna din reskassa offentligt. Satsa på kortbetalning så länge du befinner dig på platser där det är möjligt och pålitligt.

När något har hänt

Om du skulle bli bestulen på resan ska du så snart som möjligt göra en polisanmälan. En kopia på anmälan krävs för att du senare ska kunna få ut ersättning på försäkringen. Spara alla papper och kvitton på eventuella nyinköp som du måste göra.

Du bör också se till att ha med dig uppgifter om hur du spärrar dina bank-och kreditkort och din telefon. Många svenska försäkringsbolag har en gemensam larmcentral, SOS-International dit du kan vända dig om du blir bestulen, sjuk eller råkar ut för en skada (Telefon +45 70 10 50 50).

Bevisbörda

Det är du som försäkringstagare som måste visa att du har rätt till ersättning. Det är därför viktigt att du försöker styrka att du ägt föremålen som blivit stulna. Kvitton kan vara ett av flera sätt att visa att du ägde föremålet. Om du inte har kvar det, är ett foton bra alternativ. Bifoga därför gärna foton när du gör en skadeanmälan till bolaget.

Värdering

När bolagen betalar ut ersättning är syftet att du varken ska vinna eller förlora på situationen. Försäkringsbolaget ersätter därför dina saker till marknadsvärde, inte inköpspriset eller nypriset.

Kontanter eller nya saker

Försäkringsbolaget har rätt att avgöra ersättningsformen. Antingen betalar de kontant eller ersätter dig med likvärdig egendom. Om du t ex blivit bestulen på en ny digitalkamera, betalar bolaget ofta en kontantsumma på 70% av kamerans nyvärde. Resterande 30% får du om du återanskaffar kameran. Försäkringsbolaget kräver då att du visar ett kvitto som styrker att du faktiskt köpt den. Försäkringsbolaget kan i stället för att betala ut pengar ge dig en rekvisition (beställning) så att du kan hämta ut en ny, likvärdig kamera.

Smycken och klockor

Bolagen ersätter vanligen smycken efter vad det kostar att köpa motsvarande smycken i Sverige, men bolagen ersätter inte hur stora summor som helst utan de tillämpar maxbelopp. Är du missnöjd med försäkringsbolagets värdering kan du begära att en oberoende värderingsman uttalar sig om värdet.

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå