Sjuk innan du reser - pågående vårdbehov

Om du är sjuk när du ska resa, eller har skadat dig innan du ska ut och resa, bör du kontrollera med ditt försäkringsbolag om kostnader för den sjukdomen eller skadan ingår i ditt reseskydd eller inte. Samma sak gäller om du lider av psykisk ohälsa,

Om du till exempel är kroniskt sjuk, behandlas för en skada eller lider av psykisk ohälsa, finns det risk att din reseförsäkring inte täcker kostnader för den sjukdomen eller skadan när du är på resa. En reseförsäkring täcker bara akuta sjukdomar och olycksfall, inte ett så kallat pågående vårdbehov.

Du kan själv behöva stå för kostnader på resan

Väljer du att resa ändå och om försäkringen inte ersätter om du försämras i sjukdomen kan du själv behöva stå för vårdkostnader, sjukhusvistelse, läkemedel, förändrat hemresedatum och allra dyrast hemtransport med ambulansflyg. Det kan bli ekonomiskt katastrofalt att resa med psykisk sjukdom eller annan sjukdom om du inte har avvägt riskerna och kontrollerat före vad som gäller.

Ingen avbeställningsersättning

Du har sannolikt inte heller rätt till ersättning om du behöver avboka resan med den pågående sjukdomen eller skadan som skäl. Därför ska du noggrant kontrollera med ditt försäkringsbolag hur försäkringen gäller.

Bara försäkringsbolaget kan ge förhandsbesked

Det räcker inte att din läkare ger dig klartecken att resa, utan det är bara försäkringsbolaget som kan ge ett förhandsbesked om du kan få ersättning för en avbokning på grund av din sjukdom eller skada eller för en försämring på resan.

En försämring ska vara oväntad

Du kan få ersättning om ditt hälsotillstånd akut skulle försämras under resan och det inte varit förväntat. Det är den behandlande läkaren som måste bedöma om en försämring varit förväntad eller inte. När det gäller skov har det betydelse vilken sjukdom det är fråga om, hur ofta skoven har förekommit tidigare och så vidare.

Frisk en viss tid

Andra bolag skriver in i sina villkor hur länge du måste ha varit symptomfri och inte uppsökt läkare för ditt sjukdomstillstånd eller skada för att den ska vara ersättningsbar igen. Då kan det i stället uttryckas som att du inte får ersättning för sådant som du sökt vård eller behandling för de senaste tre månaderna före avresan.

Vissa bolag ger en medicinsk förhandsbedömning

Med hjälp av en medicinsk förhandsbedömning från försäkringbolaget kan du få reda på om reseförsäkringen ger dig ett normalt försäkringsskydd eller inte om du skulle behöva läkarhjälp. Vid den medicinska förhandsbedömningen tittar man på vilken behandling du har fått för din sjukdom de senaste månaderna före planerat avresedatum. Försäkringsbolaget tar hjälp av t ex SOS international för denna medicinska förhandsbedömning. Bedömningen kan ha två olika utfall:

 • Fullt försäkringsskydd: Din sjukdom innebär inte att det föreligger något vårdbehov man kan förutse och försäkringen täcker därför eventuella behandlingskostnader på resan.
 • Delvis täckning: Det föreligger ett vårdbehov för sjukdomen och försäkringen täcker inte eventuella behandlingskostnader på resan som är relaterade till din sjukdom.

Du får klara besked vad som gäller om du blir sjuk på resan.

Annan bedömning

De försäkringsbolag som inte tillämpar medicinsk förhandsbedömning gör en egen bedömning med hjälp av sina läkares expertis om du kan åka med eller utan begräsningar i försäkringsskyddet. Får du begränsningar i försäkringsskyddet åker du på egen risk om du insjuknar i det som begränsningen avser på resan, och får då ombesörja till exempel läkar- eller sjukhuskostnader själv.

Att ta med mediciner på resan

Kontakta din behandlande läkare i god tid före resan så att ni i samråd kan planera vilka mediciner du bör ta med och att de räcker för hela vistelsen. I vissa länder är det svårt att få tag på läkemedel och just din medicin kan till och med vara olaglig att sälja i det landet.

Ta med originalförpackningen och ett utskrivet recept för de läkemedel du tar med dig. Vissa läkemedel kan också kräva särskilda intyg. Skaffa dem före avresan.

Dyrt att betala själv

Det kan bli oerhört kostsamt om du till exempel behöver intensivvård eller ambulansflyg hem. Vad många kanske inte tänker på är att vården i Sverige är starkt subventionerad. Vårdkostnaderna utomlands – och framför allt utanför Europa – är extremt dyra.

Exempel på vårdkostnader:

 • Genomsnittskostnaden i Thailand för ett dygns sjukhusvistelse är 13 500 kr/dygn.
 • Genomsnittskostnaden i USA för ett dygns sjukhusvistelse är
 • 103 400 kr/dygn.
 • Behandling av stroke i Thailand kostar nästan
 • 200 000 kr och i USA 380 000 kr.
 • Behandling av en höftfraktur i Thailand kostar nästan
 • 245 000 kr och i USA 1 miljon kr.Behandling av bronkit i Thailand kostar ca 25 000 kr och i USA 38 000 kr.
 • Behöver du sen dessutom flygas hem till Sverige med specialflyg så kostar ambulansflyg från Kalifornien 1 miljon kr och 775 000 kr från Thailand.
 • För bårtransport på flyg är kostnaden 190 000 kr från Kalifornien och 98 000 kr från Thailand.

I vissa länder saknas vård för psykisk ohälsa

Ta reda på vilken typ av vård du kan få på resmålet om ditt psykiska hälsotillstånd försämras. Resurser till adekvat vård varierar stort, likaså kunskapen om psykisk ohälsa. I vissa länder erbjuds ingen vård alls.

Flygresan en egen riskfaktor

Själva flygningen i sig själv utgör en påfrestning på kroppen bland annat genom trycket i kabinen, minskad syretillförsel och torr kabinluft. Särskilt påfrestande kan det vara vid vissa sjukdomstillstånd som nedsatt lungkapacitet, förmaksflimmer, nydiagnostiserad epilepsi och vissa fall av cancer.

Dessvärre är kunskapen i läkarkåren inte så omfattande av flygmedicin, eftersom området inte ingår i den ordinarie läkarutbildningen. Alltför ofta låter läkare bli att avråda. Om du har en pågående sjukdom, kontrollera helst även med flygbolaget i före resan om de tycker att du kan flyga utan risk eller vilka försiktighetsåtgärder du själv kan vidta under flygningen. Till exempel att gå runt i planet för att minska blodpropp vid långflygningar.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå