Riskfyllda aktiviteter på resan

Nästan inga försäkringsbolag ersätter skador som uppkommit efter så kallade riskfyllda aktiviteter. Som riskfyllda aktiviteter räknas allt ifrån organiserade tävlingar till extremsporter.

Innan du reser iväg bör du kontrollera om din försäkring täcker den aktivitet du planerar att ägna dig åt eller om du behöver skaffa en kompletterande försäkring. I dagsläget är det bara Folksam som inte gör några undantag alls för riskfyllda aktiviteter. Annars varierar undantagen stort mellan bolagen och du bör alltid kontrollera med ditt eget försäkringsbolag vad som gäller före avresan.

Definitionen riskfylld aktivitet

I vissa försäkringsvillkor står det till exempel att bolagets reseförsäkring inte täcker kostnader vid olycksfall som orsakas av "bergsklättring, klippklättring, bergsbestigning och liknande aktiviteter utomhus" medan andra försäkringar undantar "alla aktiviteter som kan betraktas som extrem- eller ultrasport" från ersättning. Vad som menas med "liknande aktiviteter" och "extrem- eller ultrasport" är inte helt klart och därför måste du kontrollera med ditt eget försäkringsbolag.

Det är vanligt att försäkringsbolagen inte ersätter skador efter luftsportsaktiviteter som glidflygning och skärmflygning, inte heller skador efter bungyjump och dykning. Skador som skett under snorkling, bergsvandring eller skidåkning i pistat område ersätts däremot oftast.

Tävlingar och organiserad träning

Du som ska tävla eller delta i någon form av organiserad träning kan också behöva se över din försäkring. Flera försäkringsbolag gör undantag för den som deltagit i sporttävlingar och organiserade träningar. Ofta har dock klubben sin egen försäkring för skador. Du kan vända dig till din idrottsförening för att få besked.

Resebyråernas försäkringar räcker sällan

När du köper en resa på nätet får du ofta ett erbjudande om att köpa till en extra reseförsäkring. Tänk på att inte heller de försäkringarna täcker alla riskfyllda aktiviteter och extremsporter.

Vem försäkrar riskfyllda aktiviteter

Försäkringsbolaget ERV erbjuder en extremsportförsäkring: Reseförsäkring Extrem. Den innehåller inga undantag för riskfyllda aktiviteter utan du kan ägna dig åt vilken sport du vill (så länge det är lagligt i landet du vistas i så klart).

Du kan läsa om  försäkringen i vår jämförelse av separata reseförsäkringar.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå