Om reseförsäkringar

Det ingår en reseförsäkring i alla hemförsäkringar. Den gäller i 45 dagar och räcker oftast om du ska på en vanlig semesterresa. Men för att få ersättning i vissa andra situationer behöver du antingen förlänga eller utöka din hemförsäkring - eller till och med köpa en särskilt anpassad försäkring. Om du behöver förlänga reseskyddet, gör det innan du åker. Det är närmast omöjligt att göra det om skyddet går ut medan du är borta.

Reseskyddet i din hemförsäkring räcker för en vanlig semester

Hemförsäkringarnas reseskydd ger ersättning för de viktigaste händelserna du kan råka ut för på en resa, till exempel akut sjukdom och olycksfall. På sidan Vad ersätts ser du vad som kan ingå i din hemförsäkring. Det skiljer sig åt mellan bolagen vad som ingår från början och vad du kan behöva köpa till. Du kan jämföra hemförsäkringar här.

Har du ingen hemförsäkring?

Har du ingen hemförsäkring, kan du köpa en separat reseförsäkring som innehåller motsvarande skydd.  

Kontrollera ditt avbeställningsskydd

Redan innan du beställer en resa bör du och dina medresenärer ta reda på vad ni har för avbeställningsskydd. För att det ska vara möjligt att få ersättning måste du ha köpt skyddet innan resan är slutbetald.

Ett avbeställningsskydd kan ingå:

  • i en mer omfattande hemförsäkring
  • om du köper ett resetillägg till din hemförsäkring,
  • om du köper en separat avbeställningsförsäkring
  • om du köper ett avbeställningsskydd av en researrangör
  • när du betalar resan med ett kort

Du kan jämföra olika avbeställningsförsäkringar här på webbplatsen.

Långresa - över 45 dagar?

Om du ska vara borta längre än 45 dagar behöver du förlänga hemförsäkringens reseskydd. Det kan du göra på två sätt:

  • förläng din befintliga hemförsäkring
  • köp en separat reseförsäkring.

Studera och arbeta utomlands

Om du ska studera eller arbeta utomlands räcker inte reseskyddet i hemförsäkringen utan du behöver en särskild försäkring. 

Förbättra hemförsäkringens ersättningar

En så kallad kompletterande reseförsäkring är inte heltäckande, men om du till exempel vill få lägre självrisk, få en ersättningsresa om du blir sjuk mer än halva din restid eller helt enkelt kunna få schablonersättningar från flera håll kan du komplettera hemförsäkringens reseskydd .

 

Försäkring för utländska besökare

Om du ska få utländska besökare så behöver besökaren ha en försäkring en så kallad besöksförsäkring som täcker akut sjukvård i Sverige. Om besöket ska vara längre än 90 dagar gäller andra regler för försäkring. Läs om dem under Flytta till Sverige.