Om produktförsäkringar

När du köper till exempel en TV, mobiltelefon, dator, klocka eller smycke så erbjuds du ofta att teckna en särskild försäkring. En sådan produktförsäkring ersätter produkten om den slutar fungera eller blir skadad av någon plötslig, oförutsedd händelse. Dina saker är dock inte helt utan skydd om du avstår från en produktförsäkring.

Konsumentköplagen ger dig skydd

Konsumentköplagen ger dig rätt att reklamera ett fel i varan som du har köpt om felet har funnits när varan avlämnades, även om felet visat sig först senare. Du måste reklamera inom tre år från det att du har tagit emot varan.

Garantin gäller om varan går sönder

Säljaren kan ha lämnat en garanti som gäller under viss tid, i samband med ditt köp av varan. Om varan går sönder inom garantitiden, har du rätt till en ny vara eller till reparation av varan.

Hemförsäkringen

Dina hushållsmaskiner skyddas genom hemförsäkringen

Alla dina saker har ett grundskydd för stöld och brand. Hemförsäkringen täcker dessutom hushållsmaskiner som slutar att fungera som till exempel kyl, frys och diskmaskin. 

Allriskförsäkringen täcker plötsliga och oförutsedda skador

Om varan skadas vid en plötslig och oförutsedd händelse gäller hemförsäkringens allrisktillägg, om du har ett sådant. Tänk på att ett allrisktillägg gäller för alla dina saker till skillnad från en produktförsäkring som bara gäller för en viss sak.

Elektronikskyddet i hemförsäkringen ett alternativ till produktförsäkringen

I vissa mer omfattande hemförsäkringar ingår ett elektronikskydd som motsvarar innehållet i en produktförsäkring. Elektronikskyddet gäller, till skillnad från en produktförsäkring, inte för en enskild vara utan för alla elektronikvaror som räknas upp i försäkringsvillkoren. Ett elektronikskydd går också ofta att teckna som tillägg till hemförsäkringen. Elektronikskyddet kan gälla för hemelektronik som TV och dator, men mobiltelefoner och surfplattor är vanliga undantag.

Bankkort med allriskförsäkring

Även vissa bankkort innehåller en allriskförsäkring för plötslig och oförutsedd händelse eller har en förlängd garanti. Om du har köpt varan med kort bör du därför kontrollera vilket försäkringsskydd du har genom kortet.  

En produktförsäkring gäller bara för en produkt

En produktförsäkring fungerar i princip som hemförsäkringens allrisktillägg men kan ha en lägre självrisk eller ingen självrisk alls. Dessutom kan avskrivningsreglerna ibland vara förmånligare än i hemförsäkringen, dvs produktförsäkringsbolaget kan vara "snällare" i en åldersbedömning av varan. Men tänk på att alltid läsa villkoren för produktförsäkringen och kontrollera vilka undantag som finns. En produktförsäkring gäller för varje vara för sig. Tänk alltså på att produktförsäkringen bara gäller för just den vara du köpt. Det lönar sig därför sällan att teckna en produktförsäkring för varje produkt du köper. 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå