Res aldrig utan försäkring

I alla hemförsäkringar ingår en reseförsäkring som gäller i 45 dagar. Den räcker oftast om du ska på en vanlig semesterresa. Men för att få ersättning i andra situationer, som om du är borta längre än 45 dagar, om du ska studera eller arbeta eller ska ägna dig åt riskfyllda aktiviteter (t ex off piståkning), behöver du antingen förlänga eller utöka din hemförsäkring. Om du behöver förlänga hemförsäkringens reseskydd, tänk på att göra det innan du åker. Det är närmast omöjligt att göra det om skyddet går ut medan du är borta.

Hemförsäkringarnas reseskydd ger ersättning för de viktigaste skadehändelserna som kan inträffa på en resa, till exempel för sjukvårdskostnader om du blir akut sjuk eller råkar ut för ett olycksfall. Dessutom för sjuktransport hem om det blir nödvändigt. Akut tandvård kan också ersättas upp till ett visst belopp. I grundskyddet ingår också alltid ett egendomsskydd som ger ersättning för stölder upp till ett visst maxbelopp. 

Har du ingen hemförsäkring, kan du köpa en separat reseförsäkring som innehåller motsvarande skydd.

När behöver du utöka hemförsäkringen?

Det vi beskriver på sidan Vad ersätts är vad som kan ingå i din hemförsäkrings reseskydd. Det skiljer sig åt mellan bolagen vad som ingår från början och vad du behöver utöka med. Du kan alltid förlänga hemförsäkringens reseskydd i upp till ett år mot en kostnad.

Om du ska ägna dig åt tuffare sportaktiviteter behöver du kontrollera om ditt bolag kanske betraktar det som en riskfylld aktivitet. 

Om du är intresserad av att slippa någon självrisk eller kunna få ersättningar från flera håll om du råkar ut för något på resan kan du köpa en  kompletterande reseförsäkring. 

Har du ingen hemförsäkring, kan du köpa en separat reseförsäkring som innehåller motsvarande skydd. 

Om du ska studera eller arbeta utomlands räcker inte reseskyddet i hemförsäkringen utan du behöver en särskild försäkring. 

Om du ska få utländska besökare så behöver besökaren ha en försäkring en så kallad besöksförsäkring som täcker akut sjukvård i Sverige. Om besöket ska vara längre än 90 dagar gäller andra regler för försäkring. Läs om dem under Flytta till Sverige.

Kontokortsförsäkringen kompletterar

Du kan också utöka hemförsäkringens reseskydd om du betalar resan med ett kontokort. I kortreseförsäkringarna brukar det bland annat ingå ett avbeställningsskydd. Om du betalar via din internetbank brukar det ge samma skydd.