Om bilförsäkringar

Du som äger en bil måste ha en trafikförsäkring - det är lag på det. Enda undantaget är om bilen är avställd i vägtrafikregistret. Trafikförsäkringen ersätter alla personskador samt sakskador du vållat med bilen, men inga skador på din egen bil. Du kan skydda din bil genom att teckna en halv- eller helförsäkring.

Trafikförsäkringen är obligatorisk och den ersätter alla personskador samt de sakskador du vållat med bilen, men inga skador på din egen bil.

Halvförsäkringen innehåller vanligen trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring.

Helförsäkringen består av halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen betalar skada på din egen bil vid en trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse. De flesta nya bilar som säljs i Sverige har en vagnskadegaranti som motsvarar vagnskadeförsäkringen och som gäller i tre år. 

Du kan teckna tilläggsförsäkringar som bland annat ger dig rätt till hyrbil samt självriskreducering vid vissa skador. I vissa försäkringar ingår det i hel- eller halvförsäkringen.

Det är den faktiska ägaren och huvudsakliga brukaren av bilen som måste vara försäkringstagare för att försäkringen ska gälla (så kallat försäkrat intresse). Du kan alltså inte låta en annan person stå som ägare i vägtrafikregistret och vara försäkringstagare för att få lägre premie.

Du ställer av din bil genom en anmälan till vägtrafikregistret. Antingen via Transportstyrelsens webbplats, mobilapp, servicetelefon eller genom att fylla i och skicka in bilens registeringsbevis.