Maskin och elektronik

Maskinförsäkringen, som ingår i bilens halv- och helförsäkring, ersätter skador på de komponenter som räknas upp i försäkringsvillkoren, till exempel på motorn, växellådan, bromsarna med mera.

De flesta försäkringsbolag ersätter också skador på fabriksmonterade informations- och kommunikationssystem och batterier som driver elbilar och hybridbilar.

Begränsningar för ålder och körsträcka

Hur gammal bilen är eller hur långt den har gått avgör om försäkringen ska gälla eller inte; i villkoren finns både ålders- och körsträckebegränsning. Vanligtvis ska bilen inte vara äldre än  8-10 år eller ha gått max 10-12 000 mil. Om bilen är äldre eller har gått längre upphör maskinskadeförsäkringen. Det räcker alltså att en av gränserna har överskridits för att försäkringsskyddet ska upphöra.

Aktsamhetskrav

I försäkringsvillkoren finns det aktsamhetskrav som du måste följa, till exempel att bilen ska servas enligt tillverkarens anvisningar och att laddstationen för en elbil ska vara fackmannamässigt monterad. Om du bryter mot ett aktsamhetskrav kan det innebära att du får lägre ersättning eller i mycket allvarliga fall blir helt utan ersättning.

Självrisk

Självrisken varierar mellan bolagen men också hos samma försäkringsbolag beroende på bilens ålder och körsträcka.

Direktimporterad bil

Med direktimporterad bil avses en bil som inte importerats till Sverige av tillverkaren eller en svensk generalagent. En del försäkringsbolag tar ut högre självrisk för en bil som direktimporterats till Sverige. Hos några bolag gäller försäkringen inte alls för bilar som direktimporterats som begagnade till Sverige.

Kontakta ditt försäkringsbolag

Försäkringsbolaget har enligt försäkringsvillkoren rätt att anvisa en viss reparatör så det är viktigt att du kontaktar försäkringsbolaget innan skadan repareras.