Allrisk i bilförsäkringen

Allrisk ingår i många halv- och helförsäkringar för bil. Har du en allriskförsäkring kan du få ersättning om du till exempel tappar bilnyckeln, får skador inne i bilen eller skador på grund av feltankning.

Hos många försäkringsbolag ingår allrisk för bil i halv- eller helförsäkringen. Försäkringen kan också kallas otursförsäkring eller drulle. Den kan ingå när du köper en bilförsäkring som kallas Stor, Large eller liknande men ibland får du köpa den som en tilläggsförsäkring.

Mer information om det finns på sidan Jämför bilförsäkringar/Fördjupad jämförelse.

Allriskförsäkringen gäller ofta för

En allriskförsäkring gäller ofta för en eller flera av nedanstående händelser. Kravet är alltid att händelsen ska vara plötslig och oförutsedd.

  • Skador på inredningen i kupén efter till exempel utspillda färgburkar eller mat.
    Det kan innebära rengöring av klädseln.
  • Förlust av eller skada på bilnyckeln.
    Det kan innebära att du får nya bilnycklar eller vid behov omkodning eller låsbyte. 
  • Skador som uppstått på grund av du tankat fel bränsle.
    Det kan innebära bärgning till närmaste lämpliga verkstad och rengöring av bränsletanken och bränslesystemet samt byte av bränslefilter vid behov.

Begränsningar

Skador som uppstått på grund av slitage ersätts inte. I många försäkringar ersätts inte heller skador i kupén om bilen är 8 år eller äldre. Skador som orsakats av ett djur är också ofta undantagna, t ex om din katt klöser hål i klädseln.

Självrisker och högsta ersättningsbelopp

Självrisken brukar variera mellan 750 kr och 2000 kr.

Den ersättning du kan få varierar normalt mellan 5 000 kr och 60 000 kr för varje skadehändelse. En allriskförsäkring är ofta begränsad till att ersätta högst tre skador per försäkringsår

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå