Om bilförsäkringar

Du som äger en bil måste ha en trafikförsäkring - det är lag på det. Enda undantaget är om bilen är avställd i vägtrafikregistret (VTR). Trafikförsäkringen ersätter alla personskador och sakskador du orsakat med bilen, men däremot inga skador på din egen bil. Du kan skydda din bil genom att teckna en halv- eller helförsäkring.

1. Trafikförsäkring

Trafikförsäkringen är obligatorisk och den ersätter alla personskador och sakskador du vållat med bilen, men inga skador på din egen bil.

2. Halvförsäkring

En halvförsäkring innehåller vanligen trafik-, stöld-, brand-, glas-, maskin-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring.

3. Helförsäkring

En helförsäkring består av både halvförsäkring och vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkringen betalar skador på din egen bil till exempel vid en trafikolycka eller skadegörelse. De flesta nya bilar som säljs i Sverige har en vagnskadegaranti som motsvarar vagnskadeförsäkringen och som gäller i tre år. 

4. Tilläggsförsäkringar

Du kan teckna tilläggsförsäkringar som bland annat ger dig rätt till hyrbil och självriskreducering vid vissa skador. I vissa försäkringar ingår sådant i hel- eller halvförsäkringen.

Försäkrat intresse

Det är den faktiska ägaren och huvudsakliga brukaren av bilen som måste vara försäkringstagare för att försäkringen ska gälla (så kallat försäkrat intresse). Du kan alltså inte låta en annan person stå som ägare i vägtrafikregistret och vara försäkringstagare för att få lägre premie.

Bilförsäkringar är normalt ettåriga

Vanligtvis kan du bara byta försäkringsbolag för din bilförsäkring på huvudförfallodagen. Vilken dag som är huvudförfallodag står i ditt försäkringsavtal. Om försäkringsbehovet faller bort - till exempel om du säljer din bil -  kan du säga upp bilförsäkringen. Ställer du av din bil har du inte behov av trafikförsäkringen men du behöver fortfarande halv- eller helförsäkringen. Försäkringen görs då som regel om till en så kallad avställningsförsäkring.

Avställning

Om du vill ställa av din bil, anmäler du det till vägtrafikregistret. Antingen via Transportstyrelsens webbplats, mobilapp, servicetelefon eller genom att fylla i och skicka in bilens registeringsbevis.