Rätt till försäkring

Det är bara om det finns särskilda skäl som ett försäkringsbolag kan vägra dig att teckna en försäkring. Det kan de bara om du till exempel tidigare har begått bedrägeri mot bolaget eller att det finns en särskilt påtaglig risk att du skulle drabbas av skador.

När det gäller personförsäkringar som sjuk-, liv- eller barnförsäkringar kan bolaget kräva att du fyller i en hälsodeklaration i samband med ansökan. Bolaget måste göra en individuell riskbedömning. Om de inte beviljar dig försäkringen måste de motivera sitt beslut. Om du är missnöjd med bolagets beslut har du möjlighet att få saken prövad i domstol.

Läs också om

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå