Anmäla skada och preskription

Du bör anmäla en skada så fort som möjligt. Har det gått tio år eller mer är det alltid för sent att anmäla skadan. Rätten till ersättning är då preskriberad.

Att ärendet är preskriberat betyder att du inte längre har rätt till ersättning därför att det gått för lång tid innan du anmälde skadan eller framställde ditt krav.

Har det gått mer än tio år är det alltid för sent att anmäla en skada eller krav, enligt allmänna regler för preskription. Men när det gäller försäkring finns speciella regler för skador som inträffat före 1 januari 2015. Dessa skador måste du anmäla inom tre år. Tiden räknas från det att du fick kännedom om att du råkat ut för en skada.

När det gäller personskador är ofta den avgörande frågan när det stod klart att det fanns ett samband mellan t ex en trafikolycka och den aktuella skadan eller när det stod klart att en skada skulle medföra en bestående invaliditet.Det avgörande är alltså inte när skadan inträffade utan när skadan visade sig.

 

Informationsansvarig
Konsumenternas Försäkringsbyrå