Om hundförsäkringar

En hundförsäkring består av en veterinärvårdsförsäkring som kan ersätta kostnader för undersökningar och behandlingar när hunden blir sjuk eller skadad. Dessutom finns det möjlighet att lägga till en livförsäkring som kan ge en engångsersättning om hunden dör innan den uppnått en viss ålder.

I de flesta djurförsäkringsbolag kan du teckna hundförsäkringen från det att din valp är sex veckor till dess att hunden fyller 5, 6 eller 7 år. I vissa försäkringar finns det en karenstid på 20 dagar. Om din hund blir sjuk under den tiden gäller inte försäkringen.

Veterinärvård

Om din hund blir sjuk eller råkar ut för ett olycksfall kan du få ersättning från hundförsäkringen för veterinärvårdskostnaderna. Behandling och vård måste utföras av en legitimerad veterinär. I de olika försäkringarna finns det dock både begränsningar och undantag för olika sjukdomar, vissa gäller för alla raser medan andra är rasspecifika.

Du får själv stå för en del av veterinärvårdskostnaden, nämligen självrisken. Utöver den fasta självrisken måste du hos de flesta bolag dessutom betala mellan 15 och 25 procent av de ersättningsbara kostnaderna som överstiger den fasta självrisken.

Tänk på att om du väljer en lägre självrisk får du ofta en högre premie. Väljer du i stället en högre självrisk får du en lägre premie.

Livförsäkring

Om din hund blir så sjuk eller så svårt skadad att den dör eller måste avlivas kan du få ersättning från hundens livförsäkring. Tänk bara på att en veterinärmedicinsk bedömning ska ligga till grund för beslutet om avlivning.

Hur stor ersättning du kan få beror på det så kallade livbelopp du försäkrat hunden för. Beloppet ska som högst motsvara marknadsvärdet och grundas bland annat på inköpspris, tävlingsresultat, härstamning eller avelsmeriter.

Hos de flesta försäkringsbolag sänks livbeloppet genom en årlig nedtrappning när hunden blir lite äldre och brukar upphöra helt när hunden fyller 8 - 12 år. Hur och när beror på hundras och försäkringsbolag.

Tilläggsförsäkringar

I de flesta försäkringsbolag kan du teckna tilläggsförsäkringar till de försäkringar som finns med i jämförelsen, till exempel för medicin, rehabilitering samt MR- och CT-röntgen.